Niedziela, 28 listopada
Lesław, Zdzisław, Jakub, Stefan, Grzegorz, Natalia, Roma

Dziś sesja Rady Gminy - transmisja na żywo

18.10.2021 05:07:00 PAN 3 1808

Tymbark. Dziś w sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej w Tymbarku odbędzie się XXXII sesja Rady Gminy Tymbark. Obrady będą transmitowane na żywo, początek o godzinie 16:00.

Porządek XXXII Sesji Rady Gminy:

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie zmian zgłoszonych do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXX i XXXI Sesji Rady Gminy.
4. Wystąpienie osób zaproszonych – przemówienie wiceministra Edwarda Siarki.
5. Interpelacje i zapytania Radnych.
6. Sprawozdanie Wójta Gminy Tymbark z działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Przedstawienie opinii Komisji do projektów uchwał objętych porządkiem obrad.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tymbark na rok 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXV/180/2020 Rady Gminy Tymbark z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tymbark.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie przedsięwzięcia pn. „Adaptacja do zmian klimatu poprzez budowę i modernizację infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Tymbark”.
11. Podjęcia uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
12. Podjęcia uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
13. Podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia rocznego Programu Współpracy Gminy Tymbark z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.
14. Podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego.
15. Podjęcia uchwały w sprawie zmiany nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark.
16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zwolnienia w części z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych dla rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny oraz podjęcia skutecznych działań mających na celu maksymalne obniżenie kosztów gospodarki od padami w naszej gminie dla tychże rodzin.
17. Informacja z wykonania budżetu Gminy Tymbark za I półrocze 2021.
18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
19. Wolne wnioski.
20. Informacja o pismach, jakie wpłynęły do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
21. Zakończenie obrad XXXII Sesji Rady Gminy.


udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in