Środa, 02 grudnia
Balbina, Bibianna, Paulina, Aurelia, Piotr

Dziś XXII zwyczajna sesja Rady Gminy

26.10.2020 05:10:00 PAN 0 2377

Jodłownik. Dzisiaj na godz. 10:00 w budynku remizy OSP w Jodłowniku została zwołana XXII zwyczajna sesja Rady Gminy Jodłownik. Zapraszamy na transmisję na żywo.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

  2. Sprawozdanie Wójta za okres między sesjami.

  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jodłownik na 2020 r. Nr XV/115/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

  4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Jodłownik.

  5. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Jodłownik przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Jodłownik.

  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Jodłownik nieruchomości położonej w obrębie ewid. Krasne - Lasocice oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 412.

  7. Sprawozdanie ze złożonych oświadczeń majątkowych.

  8. Interpelacje i zapytania.

  9. Przyjęcie protokołu Nr XXI/2020 z XXI sesji Rady Gminy Jodłownik z dna 28 września 2020 r.

  10. Wolne wnioski i zakończenie obrad.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in