Dziś sesja Rady Miejskiej - oglądaj obrady na żywo

23.02.2021 05:14:00 PAN 0 1815

Mszana Dolna. Dziś w sali narad mszańskiego magistratu odbędzie się XXXIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej. Obrady będą transmitowane na żywo w internecie, początek o godz. 14:00.

Porządek obrad XXXIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej:

1. Otwarcie XXXIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej oraz stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu nr XXXII/2021 z sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej.
3. Informacja o interpelacjach i zapytaniach.
4. Sprawozdanie Burmistrz Miasta z działalności pomiędzy sesjami.
5. Wnioski w sprawach bieżących.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Gminie Niedźwiedź do realizacji zadania własnego Miasta Mszany Dolnej w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oświetlenia ulicy Władysława Orkana w Mszanie Dolnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Miasta Mszana Dolna.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Miasta Mszana Dolna.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Miasta Mszana Dolna.
10. Informacja nt. przeprowadzonych kontroli.
11. Odpowiedzi na wnioski w sprawach bieżących.
12. Informacja o pismach, jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami.
13. Wolne wnioski i oświadczenia.
14. Zamknięcie obrad XXXIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in