Środa, 05 października
Igor, Flawia, Placyd, Apolinary, Rajmund, Justyna

Dziś sesja Rady Gminy

12.08.2022 00:05:00 PAN 0 1115

Mszana Dolna. LI sesja Rady Gminy Mszana Dolna odbędzie się dzisiaj o godz. 9:00 w sali obrad Urzędu Gminy. Zapraszamy na transmisję.

Porządek obrad:

1. Otwarcie LI Sesji Rady Gminy Mszana Dolna i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z L sesji.
4. Wręczenie nagrody Wójta Gminy Mszana Dolna za osiągnięte wysokie wyniki sportowe w ciągu roku 2021.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.
6. Wystąpienia Gości.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2022 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mszana Dolna.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42, ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mszana Dolna.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Gminy Mszana Dolna udziałów w nieruchomościach niezabudowanych położonych we wsi Kasinka Mała.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek ewidencyjnych położonych w Kasince Małej.
16. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji "Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Mszana Dolna" za rok 2021(monitoring).
17. Informacja o interpelacjach i zapytaniach Radnych.
18. Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami.
19. Wolne wnioski i informacje.
20. Zamknięcie LI Sesji Rady Gminy Mszana Dolna.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in