Piątek, 23 października
Marlena, Seweryn, Teodor, Honorata, Iga, Jan, Edward

Dziś sesja Rady Gminy - transmisja online

22.09.2020 05:05:00 PAN 0 3543

Limanowa. Dziś w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa odbędzie się XV sesja Rady Gminy. Początek transmisji obrad o godz. 13:00.


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Wystąpienia zaproszonych gości.

 5. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie międzysesyjnym.

 6. Przedstawienie informacji z wykonania budżetu Gminy Limanowa za I półrocze 2020 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi za okres od 01.01.2020 r. – 30.06.2020 r.

 7. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmian w budżecie Gminy Limanowa na 2020 r.,

 2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Limanowa,

 3. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej  w Wysokiem,

 4. udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Męcinie,

 5. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Starej Wsi,

 6. zamiaru zmiany siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi,

 7. zamiaru likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi,

 8. likwidacji Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Limanowej,

 9. wprowadzenia wspólnej obsługi gminnych jednostek organizacyjnych przez Urząd Gminy Limanowa,

 10. zaopiniowania nazewnictwa przystanku osobowego projektowanego na modernizowanej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz w miejscowości Koszary na terenie Gminy Limanowa.

 1. Wnioski i oświadczenia radnych.

 2. Odpowiedzi Wójta Gminy na wnioski radnych.

 3. Informacja o korespondencji kierowanej do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.

 4. Wolne wnioski i zapytania.

 5. Zakończenie obrad.

udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in