Niedziela, 14 sierpnia
Alfred, Euzebiusz, Maksymilian, Selma

Dziś sesja Rady Gminy - transmisja na żywo

28.06.2022 00:06:00 PAN 0 1234

Laskowa. Dziś o godz. 11:00 w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbędzie się XXXVIII sesja Rady Gminy. Zapraszamy na transmisję online.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy.
3. Wystąpienia zaproszonych gości.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
5. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Laskowa za 2021 rok:
a) debata nad raportem o stanie Gminy Laskowa za 2021 rok
b) podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Laskowa wotum zaufania za 2021 rok.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok, wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz udzielenie (nieudzielenie) absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 rok:
a) opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Laskowa za 2021 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego, 
b) stanowisko i wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 rok,
c) opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Laskowa z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok,
d) opinie komisji o sprawozdaniu,
e) dyskusja,
f) podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Laskowa za 2021 r.,
g) podjęcie uchwały w sprawie: absolutorium dla Wójta Gminy Laskowa z tytułu wykonania budżetu Gminy Laskowa za 2021 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2022 r. oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Laskowa na 2022 rok Nr XXXIV/248/21 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 grudnia 2021 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa na lata 2022 – 2033.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: nadania statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Ujanowicach.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Laskowej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr VIII/67/19 Rady Gminy Laskowa z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego oraz nauczyciela przedszkola i innej placówki przedszkolnej pracującego z grupą obejmującą dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Laskowa.
12. Podjęcie apelu w sprawie: zmiany terminu wprowadzenia zakazu użytkowania pieców na paliwo stałe na terenie Gminy Laskowa.
13. Wolne wnioski.
14. Zakończenie obrad.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in