Niedziela, 29 maja
Magdalena, Bogumiła, Teodozja, Urszula, Benita

Dwie bomby w starostwie powiatowym

13.10.2016 08:04:40 top 9 17479

Wczoraj po godzinie 15. w budynku Starostwa Powiatowego w Limanowej, znaleziono bliżej nie zidentyfikowane pakunki – torby. Nie można wykluczyć ataku terrorystycznego. Na sygnał pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Limanowej do akcji ruszyły służby.

- Z danych rozpoznawczych dostarczonych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego wynika, że znacznie wzrosło zagrożenie obiektów administracji i użyteczności publicznej. W ostatnim czasie na terenie powiatu limanowskiego kilkakrotnie doszło do naruszenia porządku w centrum handlowym w Mszanie Dolnej i wielko powierzchniowych obiektach handlowych w Tymbarku i Limanowej - informuje Powiat Limanowski. - Zagrożeniem stało się także wykorzystywanie stron internetowych, uznawanych za potencjalne miejsca propagowania i rozpowszechniania informacji o działalności organizacji terrorystycznych lub wspierających terroryzm oraz komunikowania się członków tych organizacji. Strony te mogą być wykorzystywane do indoktrynacji religijnej oraz werbunku kandydatów na zamachowców, a także prowadzenia działań propagandowych, siania niepokoju i wywoływania kolejnych ataków terrorystycznych.

Jak informuje powiat, organy władzy publicznej działając w dotychczasowych strukturach organizacyjnych, w ramach przysługujących im kompetencji, podjęły działania w wyższych stanach gotowości obronnej.

- W Starostwie Powiatowym w Limanowej i na terenie gmin powiatu limanowskiego wzmocniono ochronę obiektów, uruchomiono stały dyżur i rozwinięto Główne Stanowiska Kierowania. Komenda Powiatowa Policji w Limanowej prowadzi zintensyfikowane działania ochronne obiektów użyteczności publicznej. Natomiast Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej utrzymuje gotowość do prowadzenia akcji ratunkowych wynikających z powstałych zagrożeń - informuje starostwo.

- Mocno brzmiące wydarzenia, ale na szczęście były to tylko ćwiczenia obronne pod kryptonimem „Starostwo 2016” na temat „Doskonalenia systemu kierowania realizacją zadań obronnych z elementami obrony i zarządzania kryzysowego na obszarze powiatu limanowskiego ze szczególnym uwzględnieniem ewakuacji ludności” - wyjaśnia starostwo.

- Co 2 lata na terenie powiatu limanowskiego prowadzone są ćwiczenia w ramach usprawnienia systemu bezpieczeństwa pracowników i klientów Urzędów. Działania to także sprawdzenie przyjętych rozwiązań wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania JST powiatu w Systemie Stałych Dyżurów oraz sprawdzenie przygotowania kadry kierowniczej i pracowników bezpośrednio wykonujących zadania obronne i zadania OC do wykonywania zadań operacyjnych i zadań związanych z funkcjonowaniem Systemu Stałych Dyżurów – mówi Jan Puchała, starosta limanowski. – Chcieliśmy także sprawdzić stan przygotowania organów i sił systemu ratowniczego powiatu do realizacji zadań w wypadku wyższych stanów gotowości obronnej oraz prowadzenia działań ratowniczych i ochrony ludzi.

Na szczęście akcja przebiegała sprawnie, a wszystkie jednostki wykazały pełną gotowość w razie potrzeby ewakuacji bądź zagrożenia.

- Szanowni klienci, przepraszamy za powstałe utrudnienia wynikające z dzisiejszych ćwiczeń obronnych. Naszym celem jest przede wszystkim zapewnienie Państwu bezpieczeństwa, a także zapewnienie bezpieczeństwa naszym urzędnikom. Dziękujemy za wyrozumiałość - kończy powiat.

(Źródło: Starostwo Powiatowe w Limanowej)

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in