Poniedziałek, 08 sierpnia
Cyprian, Dominik, Emilian, Iza, Rajmund, Seweryn

Apel Romów w sprawie ks. Opockiego

13.11.2011 13:05:17 28 10209

Federacja Romska 'FROM' wystosowało apel do Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w sprawie przywrócenia ks. Stanisława Opockiego do służby kapłańskiej w parafii Łososina Górna.

Kilka tygodni temu ks. Stanisław Opocki, Krajowy Duszpasterz Romów wyprowadzi się z parafii Łososina Górna. Decyzję taką podjęła Diecezja Tarnowska. Stowarzyszenie Romów w Polsce jest zdziwione takim rozwiązaniem.

Drogi Księże Arcybiskupie, w imieniu społeczności romskiej w Polsce zwracamy się do jego Ekscelencji z gorącym apelem o przywrócenie ks. Stanisława Opockiego do pełnienia służby kapłańskiej w parafii pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Łososinie Górnej. Ksiądz Opocki od 28 lat z wielką pasją, poświęceniem i zaangażowaniem pełnił służbę kapłańską jako Krajowy Duszpasterz Romów.

Ze smutkiem i niedowierzaniem przyjęliśmy informację, iż po blisko 30 latach owocnej pracy duszpasterskiej na rzecz ewangelizacji społeczności romskiej ksiądz Opocki musiał opuścić parafię pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Łososinie Górnej.

Warto nadmienić, iż ks. Opocki przez te wszystkie lata wykonał ogromną pracę nie tylko głosząc Słowo Boże wśród mniejszości romskiej, lecz także od wielu lat będąc zaangażowany w działania na rzecz poprawy sytuacji bytowej społeczności romskiej i jej integrację z społecznością większościową. Wiele razy pełnił rolę mediatora w sytuacji konfliktowej, łagodząc spory i kłótnie na linii Romowie - społeczność lokalna. Zawsze w swoim działaniu kierował się dobrem ludzkim, ochroną godności ludzkiej, miłością bliźniego,  obroną słabszych, starał się budować mosty między społecznością romską a polską. 

Jest to szczególnie istotne w obecnej sytuacji, kiedy my Romowie tak często spotykamy się z marginalizacja i wykluczeniem, które powoduje stygmatyzację naszej społeczności. Ks. Opocki zawsze solidaryzował się z naszym ciężkim losem, wykazywał się wrażliwością, pomocą, zrozumieniem. Dzięki tej  postawie sam doświadczał jak to jest być Romem, doskonale rozumiejąc jak się czuje człowiek, pozbawiony pomocy, wykluczony, pozbawiony środków utrzymania, zmagający się niechęcią i wrogością otoczenia.

Ksiądz Opocki stał się naszym „bratem", przyjacielem i opoką na której mogliśmy się wpierać w trudnych chwilach. Zawsze słowem i czynem pochylał się nad nami, poświęcając swoje życie dla bliźniego.

Realizował świadectwo naszego Ojca Świętego Jana Pawła II, któremu Romowie byli zawsze bliscy sercu, który wielokrotnie spotykał się z nimi i przemawiał w ich obronie. Mówiąc przed laty o Romach Jan Paweł II powiedział słowa do dziś aktualne: „Świat, który w większej części naznaczony jest chciwością korzyści, poniżania braci najsłabszych, powinien zmienić swoją postawę wobec naszych braci koczowników Romów i przyjąć ich nie tylko ze zwykłą tolerancją, ale przede wszystkim w duchu braterskim".

Ksiądz Opocki zawsze pozostawał wierny tym słowom, zwracając się do nas - „Moi bracia Romowie".  Co zrobią nasi bracia i siostry w sytuacji kiedy w ich życiu zabraknie  nie tylko kapłana, duszpasterza, ale przede wszystkim wielkiego przyjaciela, który w duchu ewangelii i humanizmu opiekował się nimi, wykazując przy tym tyle pasji i serca.

Uważamy, że pożądanym jest aby mógł on nadal kontynuować swoje dzieło, które zarówno w przeszłości jak i obecnie przynosiło dobre owoce nie tylko dla naszej społeczności, ale dla całej wspólnoty wiernych tworzących kościół katolicki w Polsce.

Z wyrazami szacunku i poważania dla jego Ekscelencji

Roman Kwiatkowski -  Prezes Stowarzyszenia Romów w Polsce

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in