Środa, 05 sierpnia
Oswald, Maria, Stanisława, Marian, Stanisław, Emil, Karolina

Absolutorium, sprzedaż działek i zadłużenie

26.06.2011 10:11:45 19 7164

Na sesji były burmistrz Limanowej, Marek Czeczótka tłumaczył się z zadłużenia miasta i ze sprzedaży miejskich działek. Jego zdaniem za deficyt budżetowy odpowiedzialni są m.in. Radni, których „koncert życzeń” w ubiegłym roku nie miał końca. Burmistrz uzyskał absolutorium za 2010 rok.

Przez niemal cały 2010 rok burmistrzem był Marek Czeczótka. Dopiero od połowy grudnia, po wyborach samorządowych, zastąpił go Władysław Bieda. Jednak zgodnie z prawem Rada Miasta absolutorium miała udzielić obecnemu burmistrzowi. Na sesję został zaproszony Marek Czeczótka, który ogólnie omówił wykonanie budżetu za ubiegły rok. Skupił się m.in. na sprawie zadłużenia miasta. – W tej sprawie wytworzyło się wiele mitów – powiedział Marek Czeczótka. – Rok 2010 był rokiem wyborczym, więc koncert życzeń Radnych nie miał końca. Po przeanalizowaniu najważniejszych inwestycji okazało się, że będzie na to potrzebne dodatkowo 7 milionów zł. Sporządzony budżet został jednogłośnie przyjęty przez Radnych.

 Na koniec 2010 roku deficyt budżetowy wyniósł 13 milionów zł (ok. 28 procent). – Większość gmin z zadowoleniem przyjęłaby taki bilans – podsumował Marek Czeczótka. – W wielu samorządach zadłużenie wynosi ok. 50 procent budżetu.
 Zdaniem byłego burmistrza dodatkowo w tym roku budżet powinien być zasilony na łączną kwotę 6 milionów zł z tytułu m.in. zwrotu podatku VAT.
 Marek Czeczótka omówił również kwestię sprzedaży działek należących do miasta. Jak stwierdził były to grunty przeznaczone głównie pod zabudowę mieszkaniową. Na sprzedanych działkach powstawały również nowe zakłady pracy. – Nie pozbywaliśmy się nieruchomości po to, żeby przejeść pieniądze – powiedział Marek Czeczótka. – Wszystkie środki zostały przeznaczone na ważne inwestycje. Działki nie były sprzedawane pod stołem. Przetargi odbywały się zgodnie z prawem, a o wszystkim decydowała również Rada Miasta. Dlatego dzisiaj każdemu mogę patrzeć prosto w oczy i wytłumaczyć dlaczego sprzedano działki.
 Wypowiedź Marka Czeczótki wywołała niezadowolenie części radnych. Zwłaszcza te fragmenty, w których były burmistrz podkreślał, że za podejmowane decyzję odpowiedzialność ponosi również Rada Miasta. Byłemu burmistrzowi zarzucono przede wszystkim brak starań o utworzenie nowych parkingów w Limanowej. Anastazja Brajner podkreśliła, że po sprzedaniu niektórych działek zostały one później przeznaczone pod inne cele, niż to wcześniej zapowiadano na sesji. – Dobry gospodarz dokupuje, a nie sprzedaje działek – mówiła natomiast Jadwiga Sikoń.
 Za udzieleniem absolutorium głosowało 14 radnych, przy jednym głosie sprzeciwu. – Mam duże zastrzeżenia do działań Marka Czeczótki, dlatego głosowałem przeciw udzieleniu absolutorium – powiedział Zygmunt Liszka. – Będę z uwagą obserwował, czy te 6 milionów zł faktycznie wróci do budżetu.
 Władysław Bieda nie komentował wykonanie ubiegłorocznego budżetu.
udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in