Czwartek, 01 października
Danuta, Remigiusz, Teresa, Igor, Helojza

58 lat temu zmarł prof. Leopold Węgrzynowicz, etnograf badający kulturę ludową Beskidu Wyspowego

11.08.2018 07:01:25 PAN 1 4345

58 lat temu, 11 sierpnia 1960 roku zmarł profesor Leopold Węgrzynowicz – działacz turystyczny i krajoznawca, redaktor naczelny miesięcznika „Orli Lot”, etnograf badający kulturę ludową Beskidu Wyspowego.

Profesor Leopold Węgrzynowicz urodził się 19 września 1881 r. w Tuchowie koło Tarnowa. Zamieszkał wraz z rodziną w Dobrej i tu rozpoczął naukę. W 1900 r. zdał maturę. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i w 1905 r. ukończył wydział matematyczno – fizyczny. Po studiach był bibliotekarzem w Towarzystwie Uniwersytetów Ludowych w Krakowie. Później nauczycielem matematyki, fizyki, przyrody, chemii i geografii w szkołach średnich. W latach 1914 - 1916 służył w wojsku. Następnie uczył w Stryju i Nowym Targu, gdzie rozwijał działalność krajoznawczą będąc drużynowym skautów. Od 1919 związał się na stałe z Krakowem. Uczył w gimnazjach św. Jacka (później Mickiewicza) i Królowej Jadwigi. Równocześnie prowadził drużynę harcerską i pełnił funkcję komendanta krakowskiego hufca harcerzy. Rozwijał też działalność krajoznawczą wśród studentów Instytutu Geografii UJ i współpracował z Muzeum Etnograficznym.
W 1919 r. Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego powołał go w skład Zarządu i powierzył mu Sekcję Kół Krajoznawczych Młodzieży Szkolnej, a w rok później redagowanie „Orlego Lotu”. W 1927 r. został powołany do Rady Głównej PTK, wkrótce przewodniczył Centralnej Komisji Kół Krajoznawczych Młodzieży Szkolnej, które powstały w całej Polsce.
Działalność ta została przerwana w okresie II wojny światowej, ale Węgrzynowicz utrzymywał nieoficjalne kontakty z nauczycielami i młodzieżą, brał też udział w tajnym nauczaniu. Po wojnie wznowiono dawne prace w ruchu krajoznawczym młodzieży. W 1950 roku, decyzją polityczną, zawieszono Koła oraz wydawanie „Orlego Lotu”. Jednak nieformalna działalność w tej dziedzinie trwała w wielu szkołach. Węgrzynowicz pracował wtedy w zarządzie Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, gromadził materiały z zakresu kultury ludowej i tworzył opracowania pisemne.
W 1957 odrodził się formalnie ruch krajoznawczo-turystyczny młodzieży szkolnej. Leopolda Węgrzynowicza powołano na przewodniczącego Centralnej Komisji do Spraw Krajoznawstwa i Turystyki w Ministerstwie Oświaty w Warszawie. Opracował on nowe założenia działalności.
Niedługo jednak zachorował. Zmarł 11 sierpnia 1960 r. i został pochowany w rodzinnej Dobrej. Leopold Węgrzynowicz został odznaczony, m.in. Złotą Honorową Odznaką PTTK nr 1. O jego zasługach przypominają tablice pamiątkowe: na domu rodzinnym i grobie w Dobrej oraz schronisku młodzieżowym w Krakowie, które nosi jego imię. Jest on też patronem szkół podstawowych w Dobrej i Krakowie (nr 113) oraz kilku kół krajoznawczo-turystycznych młodzieży szkolnej, także klubów PTTK. Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK nadała jego imię szlakowi zielonemu wiodącemu z Dobrej do Łukowicy w Beskidzie Wyspowym. Od 1978 r. organizowany jest Rajd SKKT - PTTK im. Leopolda Węgrzynowicza wiodący po Beskidzie Wyspowym. W Limanowej istnieje ulica nosząca jego imię.
(Źródło: SP Dobra)
udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in