Czwartek, 09 lutego
Eryka, Cyryl, Apolonia, Marian, Rajmund, Bernard

26-letni obywatel Ukrainy nielegalnie pracował na Limanowszczyźnie

01.06.2021 13:38:00 PAN 13 13064

​Funkcjonariusze Wydziału ds. Cudzoziemców KaOSG zakończyli dwie kontrole legalności zatrudniania cudzoziemców. W ich wyniku 3 cudzoziemców zostało zatrzymanych i otrzymało decyzje administracyjne zobowiązujące ich do powrotu. Jedna z kontroli miała miejsce na Limanowszczyźnie.

W firmie budowlanej, mającej siedzibę w województwie kujawsko-pomorskim, a wykonującej prace w jednej z miejscowości powiatu limanowskiego, pracodawca naruszył przepisy art. 120 ust 1, 120 ust 6 i 120 ust. 10 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 24-latek zatrudniał nielegalnie obywatela Ukrainy. Cudzoziemiec w wieku 26 lat został zatrzymany w związku z nielegalnym wykonywaniem pracy -  bez oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi lub odpowiedniego zezwolenia na pracę.

Druga kontrola miała miejsce w powiecie nowosądeckim, gdzie wykonywane były prace związane z układaniem kostki brukowej. W jej toku zatrzymano 2 obywateli Ukrainy. Mężczyźni w wieku 28 i 30 lat wykonywali nielegalnie pracę - bez oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi lub odpowiedniego zezwolenia na pracę oraz bez wymaganej umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej zawartej w formie pisemnej.

Komendant KaOSG wszczął postępowania w sprawie zobowiązania 3 wyżej wymienionych cudzoziemców do powrotu i wydał stosowne decyzje administracyjne. Orzekł także o zakazie ponownego ich wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do krajów strefy Schengen przez okres 1 roku.

Natomiast w związku z naruszeniem przez obydwu pracodawców przepisów Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zostaną skierowane wnioski do Sądów o ich ukaranie. Grozi im kara grzywny w wysokości od  1 000 zł do 30 000 zł.

(Źródło/fot.: KaOSG)

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in