Sobota, 08 sierpnia
Cyprian, Dominik, Emilian, Iza, Rajmund, Seweryn

155 mln zł na drogi, szpitale i kanalizację

02.01.2012 10:08:03 4 6001

Inwestycje z naszego regionu o łącznej wartości 155 mln zł otrzymały dofinansowania z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Są wśród nich szpitale, sieci kanalizacyjne, a co najważniejsze drogi. Część z inwestycji została już zakończona.

Drogi o znaczeniu regionalnym

Zarząd województwa małopolskiego przyznał dotacje dwóm takim połączeniom. Pierwsze to droga wojewódzka 977, na odcinku od Tarnowa do Koniecznej. Modernizacja kosztować będzie 31,4 mln zł, z czego 26,8 mln pokryje przyznana dotacja.

Druga taka inwestycja to uporządkowanie ruchu w centrum Muszyny i budowa drogi obarczającej w kierunku granicy państwa. Tutaj przyznano 23,7 mln zł środków pomocowych, przy czym całość ma kosztować 28 mln.

Gospodarka wodno-ściekowa

Na liście projektów zaakceptowanych znalazły się cztery projekty. Wszystkie dotyczą modernizacji i rozbudowy sieci kanalizacyjnych i poprawy zaopatrzenia w wodę. Gmina Limanowa wyda na ten cel około 9 mln zł, wraz z dofinansowaniem w wysokości 4,6 mln. Gmina Dobra zgłosiła inwestycję wartą 15,2 mln i uzyskała 8 mln zł środków pomocowych. Tyle samo z funduszów MRPO dostanie Grybów, przy czym zrealizuje projekt o wartości niższej, bo 12,2 mln zł.

Najkosztowniejszą inwestycję chce zrealizować Korzenna. Oprócz modernizacji sieci kanalizacyjnej i wodociągowej zainwestują w oczyszczalnię ścieków. Całość kosztować będzie 18,3 mln, a pomoc wyniesie dokładnie 7 999 999,99 zł.

Na liście rezerwowej znalazł się Szpital Specjalistyczny im. Śniadeckiego w Nowym Sączu. Tam chcą za 1,7 mln zł wybudować specjalne zbiorniki i utworzyć system zabezpieczający rezerwę wody na potrzeby szpitala.

Ochrona zdrowia

Szpital powiatowy w Limanowej za 16,1 mln zł wybudował nowy blok operacyjny.

Dofinansowanie w wysokości 7,7 mln zł otrzymała też warta 12,7 mln rozbudowa i modernizacja szpitala im. J. Dietla w Krynicy Zdroju. Szpital specjalistyczny im. Klimonotwicza w Gorlicach przebuduje i rozbuduje pralnię, co ma związek z poprawą systemu centralnej dezynfekatomii i sterylizacji – całość wyceniono na 16 mln złotych, a kwota pomocowa to 9,6 mln.

Opieka społeczna

Powiat limanowski przebudował za 5,2 mln zł budynek starego szpitala w Szczyrzycu, w którym umieści dom pomocy społecznej. Uzyskano na ten cel 3 mln zł. Nowosądeckie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie planuje budowę placówki opiekuńczo-wychowawczej. Projekt ten jest wart 1,7 mln i uzyskał 992 tys. zł dofinansowania.

Miasto Nowy Sącz natomiast otrzymało 2 mln zł na nową siedzibę Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.

Dziedzictwo kulturowe

Gmina Korzenna jako jedyna z naszego regionu inwestuje w kulturę. Projekt „Nowe dzieło w starych ramach” dotyczy  rewitalizacji zabytkowego założenia parkowo-dworskiego w Korzennej. Całość to koszt3,8 mln zł, a uzyskano dofinansowanie w wysokości 2,1 mln.

(Aktualizacja 10:25 2 I 2011)
Fot.: sxc.hu

udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in