-2°   dziś 0°   jutro
Czwartek, 07 grudnia Marcin, Ambroży, Teodor, Agata, Dalia, Sobiesława

zebulonow14

Dołączył do portalu: 2022-02-15 10:47:25
Ostatnia aktywność: 2023-11-11 11:08:22

Komentarze do artykułów: 4

Więcej
​Apel stowarzyszenia: “głodujące gołębie w mieście”

@aramis Ochrona zwierząt w szerokim tego znaczeniu, czyli w okresie braku pokarmu. To jest obowiązkiem nie tylko instytucji do tego powołanych, organizacji pozarządowych ale również mieszkańców miast. Natomiast zwierzęta leśne dokarmiają pracownicy Lasów Państwowych.

2023-02-08 12:12:48
​Apel stowarzyszenia: “głodujące gołębie w mieście”

@methical, @2137 Analogia szkodników, do niezwykle pożytecznych gołębi jest agresją słowną. I nawoływaniem do nienawiści wobec gołębi. Jest również ustawa o ochronie zwierząt, oraz odkrycia nauki, że szczęście jest dobrocią, czyli chcesz być szczęśliwym bądź dobrym dla całego ekosystemu. Bo zło, które czynicie, na pewno do was wróci. Takie jest prawo stworzonego systemu duchowo-informacyjnego.

2023-02-07 17:34:45
​Apel stowarzyszenia: “głodujące gołębie w mieście”

@Hiena, @thenever1, @edi60 Brak wiedzy i świadomości prowadzi do okrucieństwa wobec gołębi, które są niezwykle pożyteczne, bo się odżywiają wszelkimi nasionami chwastów. Jest również ustawa o ochronie zwierząt, oraz odkrycia nauki, że szczęście jest dobrocią, czyli chcecie być szczęśliwymi, musicie być dobrymi dla całego ekosystemu. Bo zło, które czynicie, na pewno do was wróci, bo takie jest prawo stworzonego systemu duchowo-informacyjnego.

2023-02-07 10:22:18

Odpowiedzi na forum: 153

Więcej
Uzależnienia

Na forum było pytanie o uzależnienie. Wszelkie uzależnienia można zastąpić troską o system, czyli pomocą dla zwierząt i roślin, przy których występują niezwykłe doznania, uczucia i euforia, które z niczym nie można porównać. Ludzi, którzy w systemie czynią destrukcje, uświadamiać, aby w trosce o system pomagali zwierzętom i roślinom. I w systemie negatywnymi myślami, słowami i uczynkami, nie czynili destrukcji, za którą na pewno poniesie się konsekwencje.

2023-11-11 11:07:57
Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym

Apel o nie czynienie destrukcji... Ponownie apeluję, w trosce o system, że Bóg Wszechmogący, który jest doskonałą miłością. Stworzył twórczą myślą wirową formę energii dla słowa - nośnika rodzaju informacji, system duchowo - informacyjnej całości (Rdz 1) W którym zjedzony owoc banana, bez nasienia, nie dla was, dla zwierząt (Rdz 1,29-30;3) Uczynił w systemie destrukcje, czyli falowe zakłócenia. W oddziaływaniach informacyjnych, wszelkich rodzajów informacji ze wszechinformacją - informacja dla całości i o całości rodzajów informacji w formie energetycznej we wszechinformacji (Rdz 3) Oraz negatywne myśli, intencje, słowa i uczynki, które są o niskich wibracjach. Czynią falowe zakłócenia w systemie, za które fizycznie - duchowo ponieśli ludzie konsekwencje w wodach potopu (Rdz 6,5-8) I ponownie będą ponosić konsekwencje. Natomiast dusza, czyli informacja o całości rodzaju informacji, z nośnikami informacji negatywnych myśli, intencji, słów i uczynków o niskich wibracjach, które są falą. Kodowane falowo - tunelowe, czyli tunel swoich uczynków. Udowodniony empirycznie i naukowo, w którym za czynienie w systemie destrukcji - źródło wszelkich dramatów, cierpień i śmierci. Oddziaływać będzie 77 potęga nieskończoności, analogicznie do czynienia w systemie destrukcji, czyli ból cierpienie, strach przerażenie, beznadziejność etc... Które będą trwały wiecznie. Dlatego Jezus Zbawiciel wzór człowieka dla człowieka. Poniósł śmierć fizyczno - duchową w zastępstwie śmierci każdego z nas, za czynienie w systemie destrukcji. Aby swoją krwią - nośnikiem informacji doskonałego wzoru człowieka dla człowieka. Zakryć nasze wszystkie falowe negatywne nośniki informacji. Kodowane falowo - tunelowe, swoim doskonałym wzorem człowieka dla człowieka. Aby człowiek stał się doskonałym wzorem Jezusa Zbawiciela. I nie poniósł fizyczno - duchowych konsekwencji,za czynienie w systemie destrukcji. Ale był zbawionym, czyli żył w nowym systemie duchowo - informacyjnej całości (Obj 21)

2023-08-30 17:35:17
Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym

Wieloaspektowość potopu biblijnego Potop biblijny jest wieloaspektowy, czyli rzeczywisty, proroczy dotyczący przyszłych dziejów ludzkości i każdego z nas. Duchowy dotyczący potopu światowego ludzkich nauk,wierzeń, religii oraz eschatologiczny i czasowo astronomiczny. W jakim miesiącu astronomicznym zakończył się potop biblijny?

2023-06-21 10:50:29
Twój news: przyślij do nas zdjęcia lub film na kontakt@limanowa.in