Niedziela, 26 czerwca
Jan, Paweł, Paulina, Rudolfina

zebulonow14

Dołączyl do portalu:2022-02-15 10:47:25
Ostatnia aktywność: 2022-06-20 21:04:35
Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym


Księga Rodzaju 6,1-3

" A kiedy ludzie " Czyli ukształtowane funkcjonalnie zewnętrznie i wewnętrznie rodzaje informacji w formie energetycznej z formą ruchu we wszechinformacji " zaczęli rozmnażać się " Czyli kontynuowali cykliczność aktu i procesu rozradzania się " na ziemi " Czyli rodzaj informacji w formie energetycznej we wszechinformacji " i rodziły im się córki ," Czyli kontynuowali kilkukrotnie akty i procesy rozradzania się i rozmnażania się. Ukończone urodzeniem ukształtowanych funkcjonalnie zewnętrznie i wewnętrznie rodzajów informacji w formie energetycznej. "ujrzeli synowie boży, " Czyli zobaczyli ukształtowane funkcjonalnie rodzaje informacji słowem Wszechmogącego Boga " że córki ludzkie były piękne " Czyli że ukształtowane funkcjonalnie rodzaje informacji były o estetycznym wyglądzie " Wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli " Czyli wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które były dla nich atrakcyjne." I rzekł Pan:"Czyli słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji Wszechmogącego zamieszczony w wirowej formie energii " Nie będzie przebywał duch mój w człowieku na zawsze, " Czyli nie będzie stworzona moją twórczą myślą - wirowa forma energii przebywać w ukształtowanym funkcjonalnie rodzaju informacji wiecznie " gdyż jest on tylko ciałem " Czyli rodzajem informacji w wirowej formie energii." Będzie więc życie jego trwać sto dwadzieścia lat". Czyli będzie więc stworzona twórczą myślą - wirowa forma energii dla nośnika rodzaju informacji jego, trwać określony czas. ( Rdz. 6,1-3)

2022-06-22 17:59:39
Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym

@peres
Skończyły się argumenty, zaczęły epitety.

2022-06-20 17:12:41
Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym

@peres
Proszą uzasadnić pomówienia, które są pod paragrafem.

2022-06-19 11:55:24
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in