Poniedziałek, 24 lutego
Maciej, Marek, Bogusz, Sergiusz, Boguta

oferty

Dołączyl do portalu:2016-08-01 19:43:02
Ostatnia aktywność: 2019-01-06 11:07:39

Komentarze do artykułów:

Wyjaśnienie MPiT ws. Małego ZUS-u

w nawiązaniu:
Od Nowego Roku nowe przywileje dla przedsiębiorców - m. in. "mały ZUS"

… „
Art. 2. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000, 1076, 1608, 1629 i 2215) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 2373 po § 21 dodaje się § 22–24 w brzmieniu:
„§ 22. Szkolenie okresowe pracownika, o którym mowa w § 2, nie jest wymagane w przypadku pracownika na stanowisku administracyjno-biurowym,..”

dobrze, że jest wymagane szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla wymienionej grupy /ok. 5 mln/ osób zatrudnionych na stanowiskach adm.-biurowych.
Przecież ochrona zdrowia i życia jest najważniejsza , wiedza która zostaje nabyta podczas szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla tych pracowników jest i powinna być bezcenna , a niekiedy będzie wpływać na ich ŻYCIE.

2019-01-06- 11:52:21
Od Nowego Roku nowe przywileje dla przedsiębiorców - m. in. "mały ZUS"

Zgodnie z proponowanymi zmianami dotyczy BHP - Rząd stawia znak równości miedzy wykształconymi specjalistami bhp , którzy spełniają wymagania stawiane w Rozporządzeniu o służbie bhp,
a pracodawcą ,który przejdzie 64 godzinny kurs w jednostce oświatowej prowadzącej działalność szkoleniową w zakresie bhp.

Zachodzi pytanie czy wiedza nabyta przez pracodawcę będzie równorzędna jak u osób spełniających wymagania służby bhp.?
Wprowadzając ten art. w takim kształcie spowoduje, że pracodawca wyda za kurs od 500 do 1350zł i dalej będzie korzystał z usług tzw. specjalisty z zewnątrz.
Zachodzi pytanie po pracodawca musi zrobić tego typu szkolenie jak kontrolę nad jego działaniem w dziedzinie bhp będzie sprawowała firma zewnętrzna .

Każdy właściciel przedsiębiorstwa będzie zadawał pytanie po co tego typu szkolenie jak nie będzie mógł sam funkcjonować jako tzw. służba bhp. ?

2018-12-29- 21:11:39
Pożar na 5 piętrze szpitala. Pacjenci byli ewakuowani

Będzie powołanaSpec. Komisja w celu ustalenia przyczyny pożaru

2017-03-11- 12:12:31
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in