Wtorek, 07 lipca
Benedykt, Cyryl, Metody, Estera, Kira, Rudolf

consigliere

Dołączyl do portalu:2010-07-28 12:19:00
Ostatnia aktywność:
Romowie zawiadomią prokuraturę

Sprawy z aspektem rasowym są objęte z urzędu nadzorem prokuratora nadrzędnego czyli prokuratury okręgowej. w sprawie przestępstw z art 119 k.k. prowadzi się śledzctwo. Romowie dbają o swoich, jak była sprawa związana z wydaniem do Belgii 17letniego chłopaka z Suwałk wynajeli najlepszych adwokatów - de Viriona i Pietrzaka z Warszawy.

2010-07-28 15:45:57
Romowie zawiadomią prokuraturę

Artykuł 119 § 1 KK penalizuje stosowanie przemocy lub groźby bezprawnej wobec grupy osób lub poszczególnej osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub z powodu jej bezwyznaniowości. Jest to typ kwalifikowany przestępstwa w stosunku do przewidzianego w art. 257 KK przestępstwa publicznego znieważenia grupy ludności lub poszczególnej osoby opartego na motywach dyskryminacyjnych.Podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.Tej samej karze podlega, kto publicznie nawołuje do popełnienia przestępstwa. Ma wtedy także cechy przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu z art. 256 KK, który penalizuje nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, co może spowodować rzeczywisty zbieg tych przepisów wymagający kumulatywnej kwalifikacji prawnej (art. 11 KK).

2010-07-28 12:48:54
Poszukuję dobrego prawnika

adwokat-krakow.firmy.net Kancelaria Adwokacka reprezentuje klientów w sprawach przestępstw z zakresu: przestępczości zorganizowanej przemocy seksualnej przemocy w rodzinie narkotyków i środków odurzających wolności sumienia i wyznania błędów w sztuce lekarskiej korupcji przestępstw urzędników państwowych i samorządowych przeciwko mieniu terroru kryminalnego przestępstw związanych z naruszeniem porzadku publicznego ( m.in. nawoływania do waśni na tle narodowościowym i związanego z tym użycia na tym tle przemocy i gróźb karalnych.

2010-07-28 16:09:40
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in