Niedziela, 29 maja
Magdalena, Bogumiła, Teodozja, Urszula, Benita

DRKidler

Dołączyl do portalu:2011-09-06 09:59:34
Ostatnia aktywność:

Komentarze do artykułów:

Sportowiec został z długami. Trwa zbiórka

Przypomina mi się "Zbiórka na Stocznie''. Pamiętacie?.

2019-11-01- 19:16:34
Oświadczenie dyrektora generalnego MUW w sprawie „ataku na wojewodę i pracownicę”

Ciekawe czy korzystał z gościnności Banasia?

2019-10-30- 18:40:02
Zmiany w Sejmiku Województwa. Członkiem zarządu osoba... spoza rady

Spłodził Budynia, więc od PiSu należy mu się lektyka do końca życia. A od narodu kopniak w dooodę. Ciąg dalszy rodziny na swoim! Klany pisowskie w natarciu. Ludzie, jak długo to jeszcze potrwa?

2019-10-30- 15:39:57
Wizerunkowy problem wojewody: opublikowano treść maili z domniemaną kochanką - pracownicą urzędu

tak wygląda podwójna moralność pisowskich dygnitarzy ....... my możemy wszystko a wan do tego "WARA"

2019-10-29- 15:25:43
Obwodnica wciąż bez potwierdzenia. Ministerstwo nie chce ujawniać kwot

Uczciwość, honor, praworządność to słowa, których znaczenia PIS nie zna. Jak tam obiecuję - przyłączenie Krymu do Polski !

2019-10-23- 10:37:00
Korytarz życia i jazda na suwak przyjęte przez parlament

Suwak – jak to ma wyglądać?

Kierowcy dojeżdżający do miejsca, w którym kończy się jeden z pasów będą musieli zachowywać się w ściśle określony sposób. Ci, którzy jadą sąsiednim pasem ruchu do tego, na którym nie istnieje możliwość jazdy, będą zobowiązani umożliwić wjazd pojazdowi jadącemu obok. I należy to wykonywać naprzemiennie. Krótko mówiąc – jeśli pas kierowców obok się kończy, to musisz wpuścić jednego z nich na swój pas, a każdy kolejny za tobą, wpuścić musi kolejnych z pasa obok.

Polska dokładnie ureguluje też sytuację z trzema pasami ruchu – jeśli dwa skrajne z nich się kończą. Wówczas jadący środkowym pasem muszą naprzemiennie wpuszczać tych z pasów skrajnych, przy czym pierwszeństwo przed kierowcą ze skrajnego lewego pasa ma kierowca ze skrajnego prawego pasa? Łatwe?

Tak zapisano tę regulację w projekcie zmiany ustawie:

„2) w art. 22:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Kierujący pojazdem, zmieniając zajmowany pas ruchu, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać, oraz pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas z prawej strony, z wyjątkiem
ust. 4a i 4b.”,
b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:
„4a. W przypadku, gdy nie istnieje możliwość ciągłej kontynuacji jazdy pasem ruchu na jezdni z więcej niż jednym pasem ruchu w tym samym kierunku jazdy z powodu wystąpienia utrudnienia na tym pasie lub zanikania tego pasa,
kierujący pojazdem poruszającym się sąsiednim pasem ruchu jest obowiązany, bezpośrednio przed miejscem wystąpienia utrudnienia lub miejscem zanikania pasa, umożliwić kierującemu pojazdem znajdującym się na takim pasie ruchu zmianę tego pasa na sąsiedni po którym istnieje możliwość ciągłej kontynuacji jazdy. Manewr zmiany pasa ruchu powinien następować w sposób pojedynczy i naprzemienny.
4b. W przypadku, gdy nie istnieje możliwość ciągłej kontynuacji jazdy zarówno lewym jak i prawym skrajnym pasem ruchu na jezdni z więcej niż jednym pasem ruchu w tym samym kierunku jazdy z powodu utrudnień na tych pasach lub ich zanikania, przepis ust. 4a stosuje się odpowiednio, z tym że kierujący pojazdem znajdującym się na skrajnym prawym pasie ruchu ma pierwszeństwo przed kierującym pojazdem znajdującym się na lewym skrajnym pasie ruchu.”.

Korytarz życia – jak to ma wyglądać

W skrócie – poruszający się lewym skrajnym pasem mają obowiązek zjechać na lewo, a poruszający się pozostałymi pasami – na prawo.

Tak brzmią proponowane zapisy:

„Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018
r. poz. 1990, z późn. zm.1) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 9 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2-4 w brzmieniu:

„2. W warunkach zwiększonego natężenia ruchu pojazdów utrudniającego swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego, w szczególności pojazdu służb ratowniczych, kierujący pojazdem:
1) poruszający się lewym pasem ruchu, na jezdni z dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku, jest obowiązany do usunięcia się z drogi pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu, a poruszający się prawym pasem ruchu jest obowiązany do usunięcia się z drogi pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej prawej krawędzi pasa ruchu, celem umożliwienia swobodnego przejazdu pojazdu uprzywilejowanego;
2) poruszający się skrajnym lewym pasem ruchu, na jezdni z więcej niż dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku, jest obowiązany do usunięcia się z drogi pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej lewej krawędzi pasa, a poruszający się pasami sąsiednimi po prawej stronie ruchu są obowiązani do usunięcia się z drogi pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej prawej krawędzi pasów, celem umożliwienia swobodnego przejazdu pojazdu uprzywilejowanego.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, kierujący pojazdem poruszający się skrajnym pasem ruchu może wjechać na pobocze lub pas rozdzielający.
4. Kierującemu pojazdem innym niż uprzywilejowany, z wyjątkiem pojazdu służby lub pomocy drogowej, zabrania się korzystania z pierwszeństwa pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym. Kierujący pojazdem może kontynuować jazdę po swoim uprzednio zwolnionym pasie ruchu dopiero po przejechaniu tym pasem
pojazdu uprzywilejowanego”.
Źródło: brd24.pl
Zapis brzmi: Ma obowiązek umożliwić wjazd na pas, a więc ustąpić pierwszeństwa czy miejsca. Jeżeli dojdzie do zdarzenia, to jak teka sytuacja będzie rozpatrywana?. Kamerka samochodowa, to już chyba będzie obowiązek w każdym samochodzie dla własnego dobra. Bo niby jak udowodnić, że teraz była moja kolej?. Warto zainwestować w kamerki przód/tył.

2019-10-19- 10:39:45
Rzecznik Episkopatu: „Kościół nie jest przeciwny odpowiedzialnej edukacji seksualnej”

Poczekajcie jeszcze trochę to wyjdzie ustawa zabraniająca rodzicom edukowania własnych dzieci na temat sexu poniżej 21 roku życia. Szkoda tylko tych dzieci i młodzieży. Wracamy do czasów gdy dzieciom mówiono, że są z kapusty. Chociaż ta teza tłumaczy skąd się bierze tyłu głąbów. Nie zapominajcie o metodzie preferowanej przez nową posłankę Dominikę Figurską-Chorisińską, czyli o sikaniu po stosunku. Perfidia i bezczelność polega na tym, że nie mając żadnego moralnego i historycznie potwierdzonego prawa, prawa które sami sobie nadali, narzucają swoje chore podejście do życia innym.
PiS i kościół w Polsce mają w du@ie papieża Franciszka. Okazuje się szacunek tylko do zmarłego JP2 bo był polakiem, reszta ich nie interesuje. Dla nich ten papież jest antychrystem.

2019-10-19- 10:29:04
Nieoficjalne wyniki: 8 mandatów dla PiS, 1 dla KO i 1 dla PSL

Większość nie zawsze ma rację. Nawet miliard much nie przekona mnie, że gó#no to rarytas.

2019-10-14- 20:42:21
Ostatnia prognoza przedwyborcza: PiS wygrywa, na Sądecczyźnie i Podhalu może zdobyć 9 mandatów

@piotrek22, kojot, manitou, mol:
Elektorat PiSu jest całkowicie impregnowany na wpływy z zewnątrz. Dla pisowca każde słowo, każdy gest, każdy czyn Jarosława jest przejawem, świadectwem geniuszu. Według Was Jarosław nie tylko nie popełnia błędów, lecz również ma przewagę nad Panem Bogiem, a to dlatego, że Jarosław istnieje namacalnie, natomiast co do istnienia Pana Boga są całkiem uzasadnione wątpliwości. To myślenie sekciarskie, Wy po prostu widzicie w Kaczyńskim swojego bożka.
Cokolwiek uczyni Jarosław, nawet jeśli jest to skrajnie głupie, bezsensowne, szkodliwe, chamskie, podłe, to w Waszych oczach uchodzi za arcymądre, za moralność i galanterię najwyższej próby.
Zwolennicy innych opcji politycznych potrafią być krytyczni wobec tych, których popierają, Nigdy nie spotkałem fanatyka PO, SLD, PSL, bezkrytycznych admiratorów Tuska, Millera, Pawlaka, Natomiast jeśli chodzi o lud pisowski, to zagorzalców tam bez liku, zajobów czczących Kaczyńskiego jak boga.

2019-10-11- 13:02:33
Ostatnia prognoza przedwyborcza: PiS wygrywa, na Sądecczyźnie i Podhalu może zdobyć 9 mandatów

Jak wygrają to już nikt ich w złodziejstwie nie zatrzyma. Dlaczego PIS ma 46,55 % sondażowo? Dlatego, że jego tuba propagandowa w postaci TVPINFO jest darmowa w telewizji naziemnej, z której to dóbr korzysta większość obywateli w naszym kraju. Obywatele z małych miasteczek nie mają operatorów w postaci UPC, Vectra itd. A w telewizji naziemnej nie uświadczysz np. TVN24. Jest za to cała litania TVP (łącznie z kanałami regionalnymi) a także, o zgrozo, TRWAM. To jest przyczyna, gdzie wielu ludzi jest odciętych od obiektywnego dziennikarstwa.

2019-10-11- 11:43:31
Kontrowersyjny komentarz z facebookowego konta kandydata

@emte: 17 maja 1990 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wykreśliła homoseksualizm z listy chorób i zaburzeń.
Na pamiątkę decyzji WHO 17 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii.
@emte: Żeby rozgłaszać takie teorie, to trzeba przeprowadzić i opublikować porządne badania statystyczne. Tak więc poproszę o referencje do takowych.

2019-10-11- 09:48:02
Obwodnica omija Limanową?

Zbrukali wszystko kłamstwem, chamstwem i tępą propagandą. W Narodowo - Katolickiej Republice Kaczystanu najprawdziwszą prawdą jest jedynie to, co spodoba się Prezesowi Wszystkich Prezesów. Pora zrozumieć nazwę
"Pieniądze i Stołki".

2019-10-11- 08:33:05
Kontrowersyjny komentarz z facebookowego konta kandydata

Tak się zastanawiam. Czy może gdyby rodzice tego pana pozostali w nieświadomości seksualnej to dzisiaj mielibyśmy to szczęście, że by go nie było.

2019-10-11- 08:24:59
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in