Wtorek, 09 sierpnia
Roman, Ryszard, Romuald, Edyta, Klara

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Limanowa w dniu 29 listopada 2021 r.

24.11.2021 12:33:00 UGLimanowa 1142

Na podstawie § 60 ust. 3 uchwały Nr XXIX/278/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 6 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Limanowa (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2018 r. poz. 6395) zapraszam na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Limanowa, które odbędzie się w dniu 29 listopada 2021 r. /poniedziałek/ o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4. Rozpatrzenie petycji wniesionej w interesie publicznym.

5. Zakończenie posiedzenia.
 
Zaproszenie niniejsze stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania posiedzenia zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2021 r. poz. 1372/.


Zastępca Przewodniczącego
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 
Leszek Twaróg

udostępnij
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in