Czwartek, 19 maja
Iwo, Piotr, Mikołaj, Celestyna, Urban, Iwona

Orkiestra Dęta "Echo Podhala" - podsumowanie realizacji operacji

23.12.2021 15:30:00 LDK 727

Z przyjemnością zapraszamy do wysłuchania koncertu podsumowującego realizację operacji pn. Poznajemy różne oblicza kultury, by móc świadomie rozwijać swoje talenty – prezentacja, rozwój i promocja działalności Orkiestry Dętej „Echo Podhala", poprzez doposażenie jej w instrumenty i akcesoria muzyczne dla nowych i obecnych członków oraz nagranie koncertu podsumowującego.

Stowarzyszenie Przyjaciół Limanowian otrzymało środki finansowe na realizację w/w operacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2021 roku pn. „Małopolskie Orkiestry Dęte 2021”.

W ramach zrealizowanego projektu zakupione zostały również dwa saxhorny tenorowe, które służą nie tylko orkiestrze ale i młodym uzdolnionym muzykom. Nadmienić należy, iż dzięki realizacji powyższego działania możliwe jest kształcenie kolejnych pokoleń muzyków, gdyż przy orkiestrze działa bezpłatna pracownia muzyczna, w której mogą one doskonalić swój warsztat. Instrumenty to nie tylko nowe brzmienie ale i szansa na dalszy rozwój formacji, rozszerzenie i uatrakcyjnienie jej repertuaru, poszerzenie składu orkiestry.

Niewątpliwie realizacja projektu przyczyniła się do tworzenia i kultywowania lokalnych tradycji muzycznych, podniesienia atrakcyjności prezentowanych przez orkiestrę programów, upowszechniania kultury muzycznej, rozwijania pasji, talentów i postaw aktywnych wszystkich grup wiekowych.

Więcej informacji na temat realizowanej operacji mogą Państwo uzyskać również w siedzibie biura Stowarzyszenia:
Stróża 14, 34-625 Skrzydlna


   „Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego”.

udostępnij
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in