Wtorek, 09 sierpnia
Roman, Ryszard, Romuald, Edyta, Klara

Odbiór techniczny wyremontowanej drogi w Kisielówce

25.11.2021 13:34:00 UGLimanowa 1485

22 listopada br. do użytku oficjalnie oddana została kolejna wyremontowana gminna droga. W końcowym odbiorze zadania uczestniczyły władze samorządu: Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut, Wicewójt Gminy Limanowa Wojciech Pazdan, inspektor nadzoru Janusz Liptak, Kierownik Wydziału Inwestycji i Funduszy Europejskich Urzędu Gminy Limanowa Stanisław Piegza oraz przedstawiciel Wykonawcy zadania.

Zakres remontu drogi wewnętrznej „Kisielówka - Kokoszki” na odcinku w km 0+000 – 1+040 obejmował:

  • roboty ziemne, przygotowawcze i rozbiórkowe,
  • frezowanie nawierzchni bitumicznej,
  • rozebranie ławy z kamienia, cięcie piłą nawierzchni bitumicznej,
  • mechaniczne oczyszczanie i skrapianie emulsją asfaltową na zimno podbudowy,
  • wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową,
  • nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej,
  • profilowanie i zagęszczenie podłoża,
  • uzupełnienie poboczy kruszywem, powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysem kamiennym,
  • wykonanie ławy pod odwodnienie, ułożenie ścieków z drogowych.


Koszt zadania to 223 905,63 zł brutto.

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe LIMDROG Sp. z o.o.

udostępnij
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in