Wtorek, 09 sierpnia
Roman, Ryszard, Romuald, Edyta, Klara

Odbiór techniczny drogi „Pisarzowa Płanki”

15.11.2021 11:23:00 UGLimanowa 1248

4 listopada br. miał miejsce odbiór techniczny wyremontowanej drogi wewnętrznej „Pisarzowa Płanki”.

Zakres robót (na odcinku w km 0+000 – 0+245) obejmował:

  • roboty ziemne, przygotowawcze i rozbiórkowe,
  • frezowanie nawierzchni bitumicznej,
  • cięcie piłą nawierzchni bitumicznej,
  • mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
  • odtworzenie dolnej i górnej warstwy podbudowy,
  • mechaniczne oczyszczanie i skrapianie emulsją asfaltową na zimno podbudowy,
  • profilowanie i zagęszczenie podłoża,
  • odtworzenie nawierzchni bitumicznej,
  • renowację, czyszczenie rowów, przepustów pod drogą,
  • uzupełnienie poboczy kruszywem, powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysem kamiennym.

Koszt zadania to 90 166,69 zł brutto. Wykonawcą inwestycji była Firma Handlowo Usługowa KADBUD Kazimierz Dudzik Mszana Dolna.
 
W końcowym odbiorze wyremontowanej drogi uczestniczyły władze gminy: Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut, Wicewójt Gminy Limanowa Wojciech Pazdan, sołtys wsi Pisarzowa Andrzej Malinowski, inspektor nadzoru Janusz Liptak, a także przedstawiciel Wykonawcy zadania.

udostępnij
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in