Środa, 25 maja
Borys, Grzegorz, Urban, Magdalena, Magda

Konsultacje społeczne programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022

27.10.2021 10:37:00 UGLimanowa 676

Informujemy o rozpoczęciu prac nad Programem Współpracy Gminy Limanowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.

W związku z powyższym, Wójt Gminy Limanowa zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, działające na rzecz mieszkańców Gminy Limanowa do zgłaszania propozycji i uwag do Programu.
Propozycje prosimy wnosić w terminie do dnia 14 listopada 2021 r.:
-  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: promocja@gminalimanowa.pl
- za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Limanowa, ul. M.B. Bolesnej 18B, 34-600 Limanowa (decyduje data wpływu do Urzędu).

Za przygotowanie projektu odpowiedzialny jest Wydział Kultury i Promocji Urzędu Gminy Limanowa tel. 18/263 00 34.

udostępnij
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in