Sobota, 03 grudnia
Franciszek, Franciszka, Ksawery, Pasjan, Hilary

76 proc. Polaków w 2021 r. odczuwało ogólne zadowolenie z życia; poziom niższy niż w roku poprzednim

18.01.2022 15:56:00 top 0 743

76 proc. Polaków w 2021 r. odczuwało ogólne zadowolenie ze swojego życia. W stosunku do roku 2020 poziom ogólnego zadowolenia spadł o dwa punkty procentowe, a w stosunku do roku 2019 – o siedem punktów – wynika z badania CBOS "Zadowolenie z życia".

CBOS opublikował we wtorek wyniki badania "Zadowolenie z życia". Wynika z niego, że 76 proc. Polaków w 2021 r. odczuwało ogólne zadowolenie ze swojego życia (o 2 pkt. proc. mniej niż w roku 2020), 19 proc. odczuwało przeciętną satysfakcję, a 3 proc. – niezadowolenie.

W porównaniu z 2020 r. o dwa punkty procentowe wzrosła liczba osób odczuwających przeciętną satysfakcję, a o punkt procentowy zmalało niezadowolenie.

CBOS podało, że "najczęściej zadowoleni z życia ogólnie są badani, którzy oceniają swoją sytuację materialną jako dobrą, mający najwyższe dochody w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie, wykształcenie wyższe, pracujący na własny rachunek, uczniowie i studenci, przedstawiciele kadry kierowniczej i specjaliści, średni personel i technicy, pracownicy administracyjno-biurowi, pracownicy instytucji publicznych oraz sektorów prywatnych poza rolnictwem, a także mieszkańcy średniej wielkości miast (20 000-99 999 ludności) i osoby praktykujące religijnie kilka razy w tygodniu".

Z badań wynika, że odsetek respondentów negatywnie oceniających nastrój panujący w swoim otoczeniu wynika ze złej lub średniej sytuacji materialnej, z najniższych dochodów per capita, z wykształcenia zasadniczego zawodowego oraz dotyczy osób pracujących w prywatnych gospodarstwach rolnych, spółkach prywatnych i państwa, a także w ogóle nieuczestniczących w praktykach religijnych.

Z analiz statystycznych CBOS wynika, że w badaniu "Zadowolenie z życia" zanotowano znaczący spadek odsetka osób zadowolonych we wszystkich badanych wymiarach.

Największe zadowolenie (83 proc.) respondenci odczuwają ze swoich relacji z przyjaciółmi i najbliższymi znajomymi. 68 proc. deklaruje satysfakcję ze swoich dzieci, a ze swojego małżeństwa lub nieformalnego stałego związku – 64 proc.

Z deklaracji badanych wynika, że najmniej usatysfakcjonowanych ze swojego związku czy małżeństwa jest w grupie osób oceniających swoją sytuację materialną jako złą, wśród rencistów, emerytów, bezrobotnych, gospodyń domowych, rolników, pracowników usług, średniego personelu i techników oraz kadry kierowniczej i specjalistów z wyższym wykształceniem.

Z kolei najmniej zadowolonych ze swoich dzieci jest w grupie badanych z najniższym wykształceniem, źle oceniających swoją sytuację materialną, wśród rencistów, gospodyń domowych, w grupie osób powyżej 64 lat, o poglądach lewicowych i niebiorących udziału w praktykach religijnych.

Według CBOS 81 proc. Polaków jest zadowolona ze swojego miejsca zamieszkania, 62 proc. odczuwa satysfakcję ze swoich warunków materialnych, przy czym 14 proc. jest z nich w pełni zadowolona, a 48 proc. – raczej zadowolona. 30 proc. badanych zadeklarowało średnią satysfakcję ze swoich warunków bytu. Z kolei niezadowolonych ze swojej sytuacji materialnej jest 5 proc. ankietowanych, a bardzo nieusatysfakcjonowanych jedynie 2 proc.

"Mieszkańcy miast są częściej zadowoleni z tego, w jakich warunkach żyją, niż mieszkańcy wsi" – podano.

W raporcie wskazano również, że zaledwie 30 proc. ankietowanych odczuwa zadowolenie ze swoich dochodów. 24 proc. nie jest z nich zadowolona, a 44 proc. stanowi grupa osób średnio zadowolonych.

"Zadowoleni przeważają jedynie w grupie osób uzyskujących miesięczne dochody per capita 3000 zł i więcej" – napisano w raporcie.

Badania wskazały również, że 63 proc. ankietowanych odczuwa zadowolenie ze swojego wykształcenia oraz kwalifikacji, jakie posiada. 22 proc. jest średnio usatysfakcjonowana z poziomu swojego wykształcenia, a niezadowolonych z tego powodu jest 12 proc.

Ponad połowa badanych (53 proc.) odczuwa satysfakcję z przebiegu pracy zawodowej, średnio zadowolony jest co piąty Polak (18 proc.), a tylko 5 proc. respondentów jest zupełnie nieusatysfakcjonowanych.

"Więcej zadowolonych znajduje się w grupach uzyskujących najwyższe dochody per capita (3000 zł i więcej) i dobrze oceniających swoją sytuację materialną" – podkreślono w raporcie.

Zaznaczono, że ze swej kariery najbardziej zadowoleni są przedstawiciele kadry kierowniczej, specjaliści z wyższym wykształceniem i osoby pracujące na własny rachunek. Najmniejsze zadowolenie z przebiegu pracy zawodowej zauważalne jest wśród osób źle oceniających swą sytuację materialną, o najniższych dochodach w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie domowym, z najniższym wykształceniem oraz rolników i pracowników administracyjno-biurowych.

Z analiz CBOS wynika również, że 57 proc. badanych deklaruje zadowolenie ze swego stanu zdrowia, 15 proc. – niezadowolenie, a 27 proc. odczuwa umiarkowaną satysfakcję.

"Zdecydowanie najwięcej osób zadowolonych ze stanu swojego zdrowia znajduje się wśród badanych przed 45. rokiem życia, zwłaszcza wśród najmłodszych, mających od 18 do 34 lat. Niezadowolenie przeważa wśród osób oceniających własną sytuację materialną jako złą" – podano w raporcie.

W kwestii perspektyw na przyszłość mniej niż połowa Polaków (46 proc.) wyraża zadowolenie ze swoich perspektyw, 29 proc. jest umiarkowanie optymistyczna w tym względzie, a 15 proc. patrzy pesymistycznie na swą przyszłość.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI); wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS. Badanie zrealizowano od 29 listopada do 12 grudnia 2021 r. na próbie liczącej 1063 osoby (w tym: 47,0 proc. metodą CAPI, 35,7 proc. – CATI i 17,3 proc. – CAWI).

udostępnij
Komentarze (0)
Forum
Cb radio benjamin232 [foe](http://foo.bar) [url=googl.com]Google[/url] abc https://www.google.com [site->http://riseup.net] 서울대안마✤〔DᗩLPOCHᗩ5.NET〕♓서울대오피 서울대안마 서울대오피✤서울대오피 bpkdomv156 달포차☤창원오피〔DᗩLPOCHᗩ5.NET〕창원휴게텔 창원오피⁂창원마사지✵창원오피 서울역스파〔DᗩLPOCHᗩ8.COM〕서울역오피 달림포차☥서울역키스방✤서울역오피✱서울역오피 광명오피〔DᗩLPOCHᗩ5.NET〕달포차⭒광명휴게텔 광명스파♉광명오피✣광명오피 아산마사지〔DᗩLPOCHᗩ8.COM〕아산오피 달림포차♐아산키스방✱아산오피⭒아산오피 달림포차♑〔DᗩLPOCHᗩ8.COM〕♑원주오피⭒원주건마... 부산스파〔DᗩLPOCHᗩ5.NET〕부산건마 달림포차 부산오피♓부산오피⁑부산오피 bpkdomv156 경주키스방⁎달림포차♎〔DᗩLPOCHᗩ5.NET〕경주오피✤경주마사지 경주오피 경주오피 대전오피 달포차〔DᗩLPOCHᗩ8.COM〕대전오피✱대전건마 대전스파☤대전오피 은평키스방〔DᗩLPOCHᗩ8.COM〕은평오피 달림포차♈은평키스방✣은평오피✴은평오피 달포차♊선릉오피〔DᗩLPOCHᗩ5.NET〕선릉휴게텔... 달포차♎신도림오피〔DᗩLPOCHᗩ5.NET〕신도림휴게텔 신도림오피⁂신도림마사지✥신도림오피 bpkdomv156 달포차☤대전오피〔DᗩLPOCHᗩ5.NET〕대전휴게텔 대전오피⁂대전마사지⁂대전오피 달림포차♎〔DᗩLPOCHᗩ8.COM〕♎군산오피✳군산건마 군산오피✲군산오피 군산키스방 순천오피〔DᗩLPOCHᗩ5.NET〕순천건마✣달포차☸순천휴게텔 순천오피 순천오피 종로키스방✵달림포차♉〔DᗩLPOCHᗩ5.NET〕종로오피✣종로마사지... 부평오피〔DᗩLPOCHᗩ5.NET〕부평건마⭒달포차♐부평휴게텔 부평오피 부평오피 bpkdomv156 김천키스방✶달림포차♋〔DᗩLPOCHᗩ5.NET〕김천오피⁎김천마사지 김천오피 김천오피 부산오피〔DᗩLPOCHᗩ5.NET〕달포차✳부산휴게텔 부산스파♓부산오피✴부산오피 동탄스파〔DᗩLPOCHᗩ5.NET〕동탄건마 달림포차 동탄오피♒동탄오피✲동탄오피 분당오피...
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in