Niedziela, 07 sierpnia
Kajetan, Klaudia, Donata, Dorota, Konrad, Sykstus, Olechna

Na przejściach dla pieszych w mieście ma być bezpieczniej

09.06.2021 16:43:00 PAN 7 6468

Limanowa. Wspólnie z samorządem województwa małopolskiego oraz Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, miasto Limanowa realizować będzie zadania mające wpłynąć na poprawę stanu bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych.

W ramach zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego” do końca roku wykonane zostanie doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Witosa i ul. Tarnowskiej. Wartość inwestycji wyniesie 35 tys. zł, z czego 30% kosztów w kwocie 10,5 tys. zł zabezpieczy samorząd, a resztę pokryje województwo małopolskie.

Miasto Limanowa złożyło także do wojewody małopolskiego wnioski o dotacje na doświetlenie i „wyniesienie” dwóch przejść dla pieszych na ulicach miejskich – przy Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Jordana i przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 przy ul. Reymonta. Szacunkowa łączna wartość zadań wynosi 80 tys. zł, a wartość dofinansowania z budżetu państwa może wynieść 50% kosztów kwalifikowanych. Realizacja inwestycji w przypadku otrzymania dotacji planowana jest do końca września.

Porozumienie, w ramach którego planowane jest wykonanie doświetlenia trzynastu przejść dla pieszych na drodze krajowej nr 28, miasto Limanowa zawrze również z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Samorząd będzie inwestorem zastępczym tego zadania, a koszty w wysokości nie większej niż 740 tys. zł poniesie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Termin zakończenia zadania przewiduje się na koniec listopada tego roku. 

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in