Niedziela, 12 lipca
Jan, Brunon, Weronika, Bonifacy, Henryk

Zasiłki bezrobotnych o połowę krótsze!

29.11.2011 07:32:47 top 25 11553

Limanowa. Od 1 stycznia 2012 roku bezrobotni rejestrujący się w PUP w Limanowej będą otrzymywać zasiłki nie na 12 miesięcy, lecz na 6 miesięcy.

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia okres pobierania zasiłku wynosi 6 miesięcy dla bezrobotnych zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekracza 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju. Natomiast zasiłek na 12 miesięcy należy się bezrobotnym na terenie powiatu, którego stopa bezrobocia przekroczyła 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju (dotychczas stopa bezrobocia w powiecie limanowskim zawsze była powyżej 150%). Oprócz tego zasiłek na 12 miesięcy należy się osobom powyżej 50 roku życia oraz posiadającym jednocześnie co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku, lub którym mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego.

Podana w obwieszczeniu Prezesa GUS z 29 września 2011 roku stopa bezrobocia w powiecie limanowskim na dzień 30 czerwca 2011 r. wynosiła – 16,4 co daje 137,8152 % stopy bezrobocia w kraju. Oznacza to, że nie przekracza ona 150% stopy bezrobocia w kraju. która w tym samym okresie wynosiła 11,9.

- Z posiadanych na chwilę obecną i podanych wyżej danych wynika, że okres pobierania zasiłku przez bezrobotnych z terenu powiatu limanowskiego, którzy nabędą prawo do zasiłku po dniu 01 stycznia 2012 roku , wynosił będzie 6 miesięcy – mówi Marek Młynarczyk, dyrektor PUP w Limanowej. - Podana przez Prezesa GUS stopa bezrobocia odbiegająca od podawanych wcześniej danych jest wynikiem korekty stopy bezrobocia dokonanej przez GUS, o czym informowaliśmy już wcześniej.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in