Poniedziałek, 09 grudnia
Wiesław, Wiesława, Leokadia, Joanna, Natasza, Aneta

XVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej - transmisja obrad

02.12.2019 05:10:00 PAN 1 1157

Mszana Dolna. Dziś w sali narad Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 2 odbędzie się XVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej. Początek transmisji obrad o godz. 14:00.

Porządek obrad XVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej:

1. Otwarcie XVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej oraz stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu nr XVI/2019 z sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej.
3. Informacja o interpelacjach i zapytaniach.
4. Sprawozdanie Burmistrz Miasta z działalności pomiędzy sesjami.
5. Wystąpienia zaproszonych Gości.
6. Wnioski w sprawach bieżących.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w mieście Mszana Dolna za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach ratowniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Miasto Mszana Dolna.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych stanowiącego własność Miasta Mszana Dolna.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/120/2019 Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej z dnia 29 października 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Mszana Dolna.
11.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Miasta Mszana Dolna oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
12.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Mszana Dolna.
13.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Mszana Dolna. 
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mszana Dolna na rok 2019.
15.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrz Miasta.
16.Informacja nt. przeprowadzonych kontroli.
17.Odpowiedzi na wnioski w sprawach bieżących.
18.Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami.
19.Wolne wnioski i oświadczenia.
20.Zamknięcie obrad XVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej.

udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in