Czwartek, 23 stycznia
Ildefons, Rajmund, Jan, Fernandy

Rozpoczyna działalność Rada ds. ekoMałopolski. Limanowszczyzna nie ma w niej swojego reprezentanta

06.12.2019 05:00:00 PAN 5 2400

Wczoraj odbyło się pierwsze inauguracyjne spotkanie Rady ds. EkoMałopolski, która została powołana na podstawie na podstawie uchwały nr 2082/2019 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 listopada 2019. Głównym celem Rady jest wymiana fachowej wiedzy i informacji w zakresie najważniejszych obszarów ochrony środowiska. Powiat limanowski i jego samorządy nie mają w niej swojej reprezentacji.

Do zadań Rady należy m.in. konsultacja planu działań samorządu w zakresie ochrony środowiska oraz konsultacja projektów dokumentów strategicznych w tym zakresie, m.in. Programu Strategicznego Ochrona Środowiska, Programu ochrony powietrza, Planu gospodarki odpadami, Programu ochrony przed hałasem, Planu Działań dla Klimatu i Energii. Rada będzie także opiniowała EkoInicjatywy – pomysły działań i rozwiązań ekologicznych zgłoszone przez mieszkańców regionu oraz pełniła rolę doradcy programowego projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.

Projekt ekoMałopolska to innowacyjny program mający na celu poprawę jakości środowiska w naszym województwie dzięki podjęciu ambitnych i zdecydowanych działań popularyzujących proekologiczne praktyki i wzmacniających działania programowe.

W skład Rady do spraw ekoMałopolski wchodzą urzędnicy, samorządowcy, przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń. Na liście nie ma jednak żadnej osoby związanej z Limanowszczyzną. 

Skład:

Przewodniczący Rady: Tomasz Urynowicz – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego,
Wiceprzewodniczący Rady: Robert Bylica – Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Sejmiku Województwa Małopolskiego,
Członkowie Rady:
Paweł Ciećko – Główny Inspektor Ochrony Środowiska,
Kazimierz Koprowski – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,
Paweł Ścigalski – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Jakości Powietrza,
Jadwiga Wójtowicz – Radna Województwa Małopolskiego,
Bogdan Pęk – Radny Województwa Małopolskiego,
Tadeusz Arkit – Radny Województwa Małopolskiego,
Wojciech Skruch – Radny Województwa Małopolskiego,
Małgorzata Małuch – Wójt Gminy Sękowa,
Sławomir Paterek – Wójt Gminy Gnojnik,
Jakub Jamróz – Wójt Gminy Łapsze Niżne,
Tomasz Żak – Burmistrz Miasta i Gminy Andrychów,
Tomasz Gromala – Wójt Gminy Lipnica Murowana,
Roman Krupa – Wójt Gminy Kościelisko,
Rafał Szkaradziński – Wójt Gminy Szaflary,
Tadeusz Królczyk – Wójt Gminy Ochotnica Dolna,
Krzysztof Wójtowicz – Burmistrz Miasta i Gminy Skała,
Stanisław Banach – Wójt Gminy Podegrodzie,
Wiktor Chrzanowski – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Tuchów,
Katarzyna Konewecka - Hołój – Radna Gminy Kocmyrzów - Luborzyca,  Prezes Stowarzyszenia Piękne Anioły,
Marcin Zadora – Radny Miasta Kalwaria Zebrzydowska,
Rafał Chmiela – Radny Powiatu Proszowickiego,
dr hab. Henryk Okarma – Przewodniczący Regionalnej Rady Ochrony Przyrody,
inż. Tomasz Gierat – Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego,
Mariusz Waszkiewicz – Prezes Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody,
Stanisław Albricht – Prezes Pracowni Planowania i Projektowania Systemów Transportu Altrans,
Janusz Kahl – Prezes Zarządu South Poland Cleantech Cluster Sp. z o.o., Honorowy Konsul Danii, Finlandii i Islandii,
Sebastian Chwedeczko – Prezydent Rady Izby Przemysłowo - Handlowej w Krakowie,
Paweł Lachman – Prezes Zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła,
Wojciech Przybylski – Prezes Zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego z o.o.,
Agata Szopińska – Przedstawicielka Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste,
Ewa Lutomska – Wiceprezes Zarządu Krakowskiego Alarmu Smogowego,
Monika Wojtaszek - Dziadusz – Przedstawicielka Zabierzowskiego Alarmu Smogowego,
Paweł Pawłowski – Przedstawiciel Niepołomickiego Alarmu Smogowego,
Marcin Kręźlewicz – Przedstawiciel Chełmeckiego Alarmu Smogowego,
Joanna Mieszkowicz – Prezes Zarządu Fundacji Aeris Futuro,
Joanna Opyrchał – Ryłko – Prokurent Ryłko Sp. z o.o., członek komisji rewizyjnej Stowarzyszenia Płuca Kalwarii,
Jacek Ręka – Starszy Małopolskiego Cechu Zdunów i Zawodów Pokrewnych,
dr hab. Małgorzata Grodzińska - Jurczak - Kierownik Zespołu Ochrony Przyrody i Edukacji Środowiskowej w Instytucie Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
dr hab. inż. Agnieszka Generowicz - Profesor Politechniki Krakowskiej, Wydział Inżynierii Środowiska,
dr Sławomir Kopeć – Dyrektor Centrum Zaawansowanych Technologii Miasta Przyszłości oraz  koordynator projektów strategicznych AGH,
dr inż. Małgorzata Fedorczak - Cisak – Członek Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energetycznego, Politechnika Krakowska,
dr hab. Joanna Kulczycka – Główny Specjalista w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk,
Tomasz Mirowski – Pracownik naukowy w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk,
dr inż. Tadeusz Kopta – Ekspert ds. Polityki komunikacyjnej i transportu,
dr hab. Zbigniew Witkowski – Biolog, przyrodnik, były Wiceminister Środowiska, członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody,
dr hab. inż. Leszek Książek – Profesor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Prodziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego,
dr hab. n. med. Ewa Konduracka – Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ekspert środowiska medycznego,
Andrzej Bargiel – Ambasador czystego powietrza oraz zimowej Małopolski,
Zbigniew Bartuś – Redaktor Dziennika Polskiego,
Sekretarz Rady: Aneta Bodziony – Pracownik Zespołu Polityki Ekologicznej w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in