Czwartek, 23 stycznia
Ildefons, Rajmund, Jan, Fernandy

Retransmisja XIII zwyczajnej sesji Rady Gminy

10.12.2019 05:00:00 PAN 1 1521

W poniedziałek, 25 listopada, odbyła się XIII zwyczajna sesja Rady Gminy Jodłownik. Zachęcamy do obejrzenia retransmisji obrad.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Sprawozdanie Wójta za okres między sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/105/12 z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Jodłownik.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres trzech lat lokali użytkowych położonych w budynku Ośrodka Zdrowia w Jodłowniku zlokalizowanych na działce ewidencyjnej nr 133 w Jodłowniku z przeznaczeniem na działalność leczniczą.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Jodłownik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Jodłownik nieruchomości położonej w obrębie ewid. Góra Świętego Jana oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 391 i 395.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jodłownik na 2019 r. Nr V/34/2018 Rady Gminy Jodłownik z dnia 27 grudnia 2018 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Jodłownik.
10. Sprawozdanie ze złożonych oświadczeń majątkowych.
11. Informacja o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019.
12. Przyjęcie protokołu Nr XII/2019 z XII sesji Rady Gminy Jodłownik z dnia 27 września 2019 r.
13. Interpelacje i zapytania.
14. Wolne wnioski i zakończenie obrad.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in