Opóźnienie przy budowie ronda

21.08.2011 09:49:40 top 16 8770

Limanowa. Budowane rondo „na Wesołej”, czyli skrzyżowaniu dróg Tarnowskiej i Łososińskiej zostanie oddane półtora miesiąca później niż planował wykonawca. Powodem opóźnień jest pogoda.

Budowa ronda na drodze wojewódzkiej 965 w miejscu skrzyżowania ulic Tarnowskiej, Łososińskiej warta ok. 3,6 mln zł miała zostać zakończona do 20 grudnia 2010 roku. Rozpoczęte jednak w czerwcu ubiegłego roku prace szybko musiano wstrzymać ze względu na toczące się postępowania wyjaśniające, które dotyczyły własności działek.

Do robót przystąpiono w kwietniu 2011 roku. Wykonawca zapowiadał, iż inwestycja zostanie wykonana w okresie 4 miesięcy. Tak jednak nie będzie.
Sytuacja diametralnie się zmieniła ponieważ warunki atmosferyczne w miesiącach czerwiec – lipiec - sierpień były bardzo niekorzystne z uwagi na obfite opady atmosferyczne – mówi Roman Leśniak z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

Rzecznik przedstawił także daty w których niemożliwym było przeprowadzenie robót: 22.06.2011 - 09.07.2011 - 17 dni roboczych, 19.07.2011 - 05.08.2011 - 16 dni roboczych (zapisy w Dzienniku Budowy). - Łącznie to 33 dni robocze, co daje ok. 1,5 miesiąca opóźnień – mówi rzecznik. - Jakiekolwiek przyspieszenie prac byłoby niezgodne z zasadami sztuki budowlanej i mogłoby spowodować katastrofalne w skutkach następstwa.

Teraz kierowcy muszą przygotować się na największe utrudnienia, które wynikną z budowy ronda, gdyż wykonawca będzie realizował inwestycję na dotychczasowych pasach ruchu. - Najbardziej uciążliwe utrudnienia dla kierowców, spowodowane wprowadzeniem
ruchu wahadłowego będą na przełomie sierpnia i września – mówi Roman Leśniak.

Po zakończeniu robót inwestor zgłosi je do odbioru Wojewódzkiemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanemu, który w terminie ustawowym dopuści do użytkowania obiekt budowlany.
udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in