Oferty na transport miejski znów droższe od założeń

27.03.2020 00:15:00 PAN 3 4511

Limanowski magistrat dokonał otwarcia ofert w przetargu na dalszą realizację projektu niskoemisyjnego transportu miejskiego w Limanowej. Tak jak w poprzednich przypadkach, ceny zaproponowane przez firmy, które wystartowały w przetargu, są znacznie wyższe od założeń samorządu.

Urząd Miasta Limanowa podzielił zadanie na dwie części: budowę dworca przesiadkowego oraz dostawę i zabudowę 29 fotowoltaicznych wiat przystankowych wraz z dostawą i uruchomieniem systemów informatycznych.

Chęć budowy dworca wyraziło dwóch oferentów: limanowska forma budowlana GURGUL, która zaproponowała cenę 2 mln 498 tys. zł i karę umowną w wysokości 0,5% oraz konsorcjum firm BESKID i PBI „Duda” z Łostówki z ofertą opiewającą na 2 mln 500 tys. zł przy wysokości kary umownej 0,2%. Tymczasem, władze miasta zamierzały przeznaczyć na ten cel 1 mln 100 tys. zł.

Z kolei zabudową wiat przystankowych i wdrożeniem systemu informatycznego cbce zająć się konsorcjum ze spółką NETIA S.A. jako liderem i mpTechnology jako partnerem. Oferowana kwota to aż 9 mln 300 tys. zł, podczas gdy miasto liczyło, że przedsięwzięcie uda się zrealizować za jedynie 5 mln 100 tys. zł.

To już trzeci przetarg – w poprzednich złożone oferty również były zdecydowanie za drogie dla samorządu. Miasto, po opracowaniu kosztorysu inwestorskiego, zakładało że budowę dworca uda się zrealizować za 1 mln zł, natomiast na zakup wiat przystankowych przewidziano kwotę 5 mln zł. Tymczasem w ostatnim przetargu najtańsza oferta na pierwszą część zadania opiewała na 1 mln 826 tys. zł, zaś na drugą była to kwota 9 mln 236 tys. zł.

Stąd też urząd dopracował program funkcjonalno-użytkowy obu części, by dowiedzieć się co wpływa na zawyżenie cen. Uszczegółowienie oczekiwań samorządu miało sprawić, że wartość ofert ma być bardziej adekwatna do zakresu zadania.

Całe przedsięwziecie podzielono na etapy. Pierwszy z nich, który ma zostać zamknięty do 4 miesięcy od podpisania umowy, obejmuje wykonanie projektów budowlanych dworca, wiat i całej niezbędnej infrastruktury wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień, decyzji i pozwoleń.

W kolejnym etapie wykonawca bądź wykonawcy będą musieli przygotować projekty wykonawcze do 2 miesięcy od dnia złożenia protokołu częściowego dla etapu pierwszego. Kolejno, w trzecim etapie, ma nastąpić budowa i uruchomienie dworca, a także dostawa i montaż wiat przystankowych, budowa infrastruktury, uruchomienie systemu wymiany informacji za pomocą sieci GSM lub światłowodu oraz przygotowanie projektów wykonawczych w celu zabudowy i uruchomieniu urządzeń w ramach inwestycji, które będą realizowane przez miasto w ramach odrębnych zamówień, m.in. przy dostawie autobusów (dostawa urządzeń i uruchomienie systemów w pojazdach), integracji wszystkich systemów czy budowie Park&Ride (montaż kamer, sprzężenie parkingowego systemu biletowego z systemem e-biletu miejskiego, uruchomienie podsystemu informacji parkingowej wraz z dostawą responsywnej aplikacji). W ramach tego etapu, który ma być zrealizowany do 12 miesięcy od dnia złożenia protokołu częściowego dla etapu drugiego, zawarte są także odbiory i testy. Ostatni etap polegać będzie na dostawie i uruchomieniu pozostałych urządzeń i instalacji, które muszą być zabudowane po zakupie przez miasto autobusów i wybudowaniu parkingu P&R.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in