Środa, 26 lutego
Mirosław, Aleksander, Bogumił, Bogumiła, Ewelina

Nie znaleźli bezdomnych w regionie

14.02.2017 00:08:40 PAN 4 2732

W minionym tygodniu, nocą ze środy na czwartek, w całej Polsce przeprowadzono badanie liczby osób bezdomnych. W działania zaangażowani byli policjanci, strażnicy miejscy i gminni oraz pracownicy ośrodków pomocy społecznej. Na Limanowszczyźnie bezdomnych nie znaleziono.

Nocą ze środy na czwartek w całym kraju odbyło się ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych. Liczono osoby bezdomne przebywające w noclegowniach, schroniskach, szpitalach i innych placówkach zdrowia, zakładach karnych, aresztach śledczych, izbach wytrzeźwień, pogotowiach socjalnych oraz miejscach niemieszkalnych.
W działania zaangażowani byli pracownicy miejskich oraz gminnych ośrodków pomocy społecznej, wspólnie z funkcjonariuszami policji i straży miejskiej.
Na terenie żadnej z gmin Limanowszczyzny nie ujawniono bezdomnych. - Pracowni bardzo solidnie przeszukali wszystkie znane nam miejsca, takie jak ogródki działkowe czy pustostany, ale nikogo nie znaleziono. Natomiast jeszcze przed okresem zimowym dwie osoby bezdomne z terenu miasta Limanowa trafiły do schroniska im. Brata Alberta w Nowym Sączu - mówi Aleksandra Malinowska, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej.
Do tego samego ośrodka trafiły trzy osoby bezdomne z gminy Tymbark. W obu przypadkach ci bezdomni są ujmowani w statystykach Nowego Sącza. Z kolei na terenie gminy Mszana Dolna od czasu do czasu pojawia się mężczyzna, który może być osobą bezdomną, nie chce jednak współpracować z pracownikami socjalnymi GOPS-u.
Pierwsza próba określenia liczby osób bezdomnych w Polsce została przeprowadzona w styczniu 2010 roku. Bezdomność jest jednak zjawiskiem bardzo dynamicznym, zależnym m. in. od sytuacji ekonomicznej kraju. Dlatego też podobne badania są przeprowadzane systematycznie, co dwa lata, w miesiącach zimowych. Informacje uzyskane w wyniku badania mogą zostać wykorzystane przez gminy do uwzględnienia problemu bezdomności w gminnych strategiach rozwiązywania problemów społecznych czy podejmowaniu decyzji w zakresie działań związanych z polityką mieszkaniową gmin, dotyczącą np. liczby noclegowni i schronisk.
udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in