Niedziela, 05 kwietnia
Katarzyna, Wincenty, Irena, Kleofas

Dwa duże projekty

22.09.2011 08:36:03 top 0 3736

Mszana Dolna. We wtorek w ZSTI w Mszanie Dolnej podsumowano projekty związane z modernizacją, wyposażeniem pracowni i dokształcaniem zawodowym kadry.

20 września w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej odbyło się spotkanie podsumowujące realizację dwóch projektów. Pierwszy z nich dotyczył - Przebudowy i wyposażenia placówek kształcenia zawodowego powiatu limanowskiego jako wzmocnienie oferty Południowomałopolskiej Sieci Edukacji Zawodowej, natomiast drugi - Modernizacji kształcenia zawodowego w Małopolsce.

Pierwszy zrealizowany już projekt współfinansowany był w ramach MRPO. Całkowita wartość projektu wynosi 3 524 240,39 PLN, w tym wartość dofinansowania ze środków unijnych 2 418 095,90 PLN. Projekt obejmował utworzenie nowych oraz modernizację istniejących już pracowni w zespołach szkół zawodowych Powiatu Limanowskiego, a także wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt techniczny.

- Zgodnie z  obietnicą zakończyło się wyposażenie szkół ponadgimnazjalnych powiatu w nowoczesny sprzęt techniczno – dydaktyczny. Na zakupiony sprzęt składały się powszechnie wykorzystywane w nauczaniu wybranych przedmiotów zawodowych urządzenia i aparatury, które umożliwiają nabycie wysokich umiejętności praktycznych przez uczniów - mówił Jan Puchała, starosta powiatu limanowskiego. - Zakupiony sprzęt w placówkach objętych projektem znacznie poprawił jakość posiadanej bazy dydaktycznej a także  wpłynie na podniesie umiejętności i nabytej przez uczniów wiedzy w praktyce oraz zwiększy ich kwalifikacje.


Prezentacji zmodernizowanych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej dokonała dyrektor Grażyna Szumilas.
 W szkole tej  utworzono nowe pracownie tj.: samochodową – zajęcia teoretyczne, elektromechaniki pojazdów samochodowych oraz obrabiarek numerycznych CNC. Zmodernizowano istniejące pracownie: samochodową – zajęcia praktyczne, mechaniczną, spawalniczą. Zakupiono m.in. takie urządzenia jak: czytnik diagnostyki pokładowej, urządzenie spawalnicze MIG/MAG, urządzenie do ustawiania geometrii kół samochodów, urządzenie do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdów.
 

Prezentacji dot. realizacji tego projektu w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej dokonał dyrektor tej jednostki Andrzej Dębski. Tam rozbudowano część szkoły o łącznik pomiędzy gł. budynkiem szkoły, a salą gimnastyczną oraz utworzono nowe pracownie: obrabiarek numerycznych CNC, spawalniczą, informatyczną (laboratorium CAD/ECDL, salę wykładową CAD/CNC/ECDL, czytelnie multimedialną),
- ponadto zakupiono m.in. sterowane numerycznie centrum obróbcze, sterowana numerycznie przecinarka do cięcia termicznego AGAT SPEED, cyfrowa spawarka inwertorowa LORCH TIG V30 mobil AC/DC W.
 


Prezentacji dotyczącej realizacji projektu w Zespole Szkół Nr Nr 1 w Limanowej dokonał dyrektor Eugeniusz Bogacz oraz nauczyciel Paweł Rapacz. W ZS nr 1 utworzono pracownię hotelarską, do której zakupiono m.in. recepcję wraz z wyposażeniem, zestaw komputerowy z programem szkoleniowym do rezerwacji miejsc hotelowych i zarządzania hotelem, nowoczesny system odpowiedzi na testy w czasie rzeczywistym PRS RF/32 piloty, a także liczne pomoce naukowe.


W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mszanie Dolnej powstały dwie nowe pracownie językowe.
 

 
Natomiast drugi projekt pn.” Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”-realizowany jest nadal ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Obejmuje on łącznie kwotę 5 mln. 414 tys. 374 zł. Projekt dotyczy realizacji Programów Rozwojowych szkół zawodowych w latach 2010-2014 i uwzględnia zajęcia pozalekcyjne, zajęcia pozaszkolne, kursy podnoszące kompetencje zawodowe oraz zakup sprzętu techniczno -dydaktycznego stanowiący wyposażenie pracowni dydaktycznych.

(Źródło: Powiat Limanowski)

udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in