16°   dziś 14°   jutro
Sobota, 30 września Wera, Honoriusz, Hieronim, Wiktor, Geralda