Radni podjęli ważną uchwałę | Limanowa.in - limanowski portal informacyjny
limanowa.in
Sobota, 16 grudnia, Albina, Zdzisława, Zdzisław, Alicja, Sebastian
Rejestracja »

Newsroom

2017-09-19 06:59:08

Radni podjęli ważną uchwałę

Radni podjęli ważną uchwałę
Limanowa. W miniony czwartek w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa odbyła się XXI sesja Rady Gminy Limanowa.
Przewodniczący Rady Stanisław Młyński, po przywitaniu gości, stwierdzeniu quorum oraz przyjęciu porządku obrad, dokonał otwarcia posiedzenia.
 
Na wstępie, zgodnie z porządkiem obrad, zastępca wójta Marian Mąka przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym. Następnie uczestnicy sesji zapoznali się z informacją z wykonania budżetu gminy Limanowa za pierwsze półrocze 2017 r. Informacja została również przedstawiona radnym na wspólnym posiedzeniu resortowych Komisji Rady Gminy, które odbyło się przed sesją. 
 
W dalszej części posiedzenia radni przystąpili do podjęcia uchwał zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, a mianowicie: zmian w budżecie Gminy Limanowa na 2017 r., zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Limanowa, udzielenia pomocy finansowej Gminie Łososina Dolna na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej: Stańkowa – Skrzętla (Granicą) na terenie Gminy Łososina Dolna (od skrzyżowania z drogą z Męciny w kierunku Wieży widokowej)”. 
 
Co ważne, poprzez uchwałę radni podjęli decyzję w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Limanowa na realizację bieżących zadań oświatowych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 4 w Limanowej. 
 
Podjęto też uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Limanowa oraz uchwałę w sprawie trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Limanowa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji.
 
W ramach interpelacji i wniosków radni poruszyli kwestie związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, wykonaniem oświetlenia i monitoringu boisk sportowych. Mówili o konieczności wykonania przejść dla pieszych w Starej Wsi II i Pisarzowej. Ponadto, radni skierowali do władz samorządu podziękowania za realizację inwestycji drogowych na terenie gminy w bieżącym roku.
 
 
(Źródło/fot.: UG Limanowa)
Komentarze
Nikt nie napisał jeszcze komentarza. Możesz być pierwszy!
Dodaj komentarz
2017-12-16 dzisiaj
2017-12-15 wczoraj
2017-12-14 przedwczoraj
Intersieć Internet + telewizja
X
TopCezar