Poznaj szczegóły aktualnej sytuacji rynku pracy na Limanowszczyźnie | Limanowa.in - limanowski portal informacyjny
limanowa.in
Czwartek, 16 sierpnia, Roch, Stefan, Joachim, Nora
Rejestracja »

Newsroom

2018-08-09 06:35:02

Poznaj szczegóły aktualnej sytuacji rynku pracy na Limanowszczyźnie

Poznaj szczegóły aktualnej sytuacji rynku pracy na Limanowszczyźnie
W lipcu tego roku liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 545 osób w porównaniu do roku poprzedniego. Stopa bezrobocia na koniec czerwca wyniosła o 0,3% mniej niż w maju, a wraz z początkiem wakacji pracodawcy zgłosili 312 wolnych miejsc pracy – poznaj szczegóły aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy w powiecie limanowskim.
W lipcu w ewidencji osób bezrobotnych figurowało 4231 osób. Większość osób bezrobotnych (87%) stanowiły osoby poprzednio pracujące, zwolnieni z przyczyn zakładu pracy to nieznaczny (7,3%) odsetek zarejestrowanych, 153 osoby bezrobotne posiadały orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 666 to osoby bezrobotne zarejestrowane po raz pierwszy.
 
Zdecydowaną większość wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych (86,7%) stanowią osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do tej kategorii zaliczane są osoby m.in.: do 30 r. ż. – 1537 osób, powyżej 50 r. ż. – 815 osób, posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 r. ż. – 1090 osób, niepełnosprawne – 153 osoby, posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r. ż. – 6 osób oraz długotrwale bezrobotne – 2134 osoby. Tych ostatnich (pozostających w ewidencji osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat) jest najwięcej, gdyż stanowią 50,4% ogółu zarejestrowanych. W pierwszej kolejności Powiatowy Urząd Pracy kieruje wsparcie właśnie do tych grup osób bezrobotnych. Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiada jedynie 14% osób.
 
Stopa bezrobocia na dzień 30 czerwca 2018 r. – według ostatnich danych GUS wyniosła: w kraju 5,9% (spadek o 0,2% w stosunku do maja 2018 r.); w województwie małopolskim 4,8% (spadek o 0,1% w stosunku do maja 2018 r.), a w powiecie limanowskim 7,5 % (spadek o 0,3% w stosunku do miesiąca poprzedniego).
 
Rejestracja i wyłączenia z ewidencji bezrobotnych
 
W lipcu zarejestrowano i zgłoszono do ubezpieczenia zdrowotnego 786 osób tj. o 251 więcej niż
w miesiącu poprzednim, z czego 79,1% to bezrobotni rejestrujący się po raz kolejny. W omawianym okresie z ewidencji osób bezrobotnych wyłączono w sumie 654 osoby. Podobnie jak
w miesiącach poprzednich najczęstszą przyczyną wyłączenia było podjęcie pracy (333 osoby). Warto zwrócić uwagę, że 75,4% to podjęcia pracy niesubsydiowanej tj. niewspieranej środkami Funduszu Pracy. 
 
Prace subsydiowane środkami Funduszu Pracy w lipcu podjęły 82 osoby, w tym: prace interwencyjne – 16 osób, roboty publiczne – 4 osoby, refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego – 15 osób, w ramach bonu na zasiedlenie – 11 osób, w ramach bonu zatrudnieniowego – 1 osoba, podjęcie działalności gospodarczej – 22 osoby, w ramach refundacji pracodawcy kosztów wynagrodzenia, nagrody, składek na ubezpieczenie skierowanego bezrobotnego do 30 r. ż. –10 osób, dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia – 3 osoby. Ponadto na szkolenie skierowano 54 osoby, na staż 62 osoby, na prace społecznie-użyteczne 3 osoby. 
 
Spośród osób bezrobotnych wyłączonych z ewidencji: 106 osób nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy, 55 osób dobrowolnie zrezygnowało ze statusu bezrobotnego, 10 osób odmówiło przyjęcia odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, 7 osób nabyło prawa emerytalne, rentowe lub prawo do świadczenia przedemerytalnego, 3 osoby osiągnęły wiek emerytalny, 21 osób zostało pozbawionych statusu z innych powodów.
 
Oferty pracy
 
W lipcu pracodawcy zgłosili w ramach ofert 312 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. Wśród zgłoszonych wolnych miejsc pracy tylko 6 dotyczyło osób z orzeczoną niepełnosprawnością.
 
Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
 
Od początku 2018 roku z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, dofinansowywanych ze środków Funduszu Pracy, skorzystało łącznie 1465 osób bezrobotnych, w tym skierowano do pracy: 217 osób w ramach prac interwencyjnych, 43 osoby w ramach robót publicznych, 203 osoby w ramach podjęcia działalności gospodarczej, 121 osób w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy, 20 osób w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 r. ż., 15 osób w ramach bonu zatrudnieniowego, 61 osób poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie, 78 osób w ramach refundacji pracodawcy kosztów wynagrodzenia, nagrody, składek na ubezpieczenie skierowanego bezrobotnego do 30 r. ż. Ponadto skierowano: 348 osób na staż (w tym 2 w ramach bonu stażowego), 341 osób na szkolenia zawodowe (w tym 1 w ramach bonu szkoleniowego), a 18 osób na prace społecznie-użyteczne.
 
 
(Źródło: PUP Limanowa)
 
Komentarze 1
34607szczawa
34607szczawa 2018-08-09 13:17:55
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Sytuacja na rynku pracy może jeszcze się zmienić;) Brawo PiS?- a co z resztą chyba, że to tylko pokazówka przedwyborcza?

https://dorzeczy.pl/73329/Uslyszal-zarzuty-korupcyjne-PiS-wyrzucil-go-z-pa rtii.html
plus
0
plus
0
Dodaj komentarz
2018-08-16 dzisiaj
2018-08-15 wczoraj
2018-08-14 przedwczoraj

Drogi Użytkowniku! Z dniem 25 maja 2018 r. zmieniły się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych (RODO). Dla Limanowa.in bardzo ważne jest bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, dlatego dostosowaliśmy działalność portalu do nowych wymogów. Jeżeli posiadasz konto, bądź korzystasz z innych funkcjonalności jakie oferujemy, zapoznaj się proszę z kilkoma ważnymi informacjami jakie znajdziesz tutaj. Dodatkowe informacje o tym jak przetwarzamy dane osobowe, znajdziesz też w naszej Polityce Prywatności. W razie wątpliwości, skontaktuj się z Administratorem.
Intersiec
X
Topczar