Co dalej z płatnym parkowaniem w soboty? | Limanowa.in - limanowski portal informacyjny
limanowa.in
Sobota, 23 czerwca, Wanda, Zenon, Albina
Rejestracja »

Newsroom

2017-09-11 07:02:46

Co dalej z płatnym parkowaniem w soboty?

Co dalej z płatnym parkowaniem w soboty?
Limanowa. Miasto wystąpiło o analizy prawne, we wrześniu sprawa ma być poruszana na sesji – czy będzie to koniec płatnego parkowania w soboty?
Jeszcze w tym miesiącu podczas sesji Rada Miasta Limanowa ma zająć się kwestią płatnego parkowania w soboty. 
 
Przypomnijmy, że już w marcu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził nieważność jednego z zapisów uchwały Rady Miasta Limanowa z 2015 roku, regulującej funkcjonowanie strefy płatnego parkowania na terenie miasta. 
 
Skargę na powyższą uchwałę wniosła jeszcze w ubiegłym roku Prokuratura Rejonowa w Limanowej, powołując się na ustawę o drogach publicznych. Chodziło o nałożenie na użytkowników pojazdów obowiązku ponoszenia opłat parkingowych w dniu wolnym od pracy, to jest w sobotę, w godzinach od 9:00 do 13:00.
 
Limanowska prokuratura zauważyła, że wprowadzenie unormowań przewidujących opłatę za postój pojazdu na drodze publicznej w strefie płatnego parkowania w soboty budzi szereg kontrowersji, bo w świetle ustawy sobota nie jest dniem roboczym. Wniosła więc o stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały w zakresie sformułowania "i w soboty od 9.00 do 13.00". W odpowiedzi Rada Miasta Limanowa wniosła o oddalenie skargi. Jak tłumaczono, samorząd ustanowił strefę płatnego parkowania mając na względzie przede wszystkim deficyt miejsc parkingowych w centrum miasta. Deficyt ten ma charakter realny, także w soboty, kiedy odbywa się handel. W związku z tym strefa płatnego parkowania służy wymuszeniu odpowiedniej rotacji pojazdów.
 
Rozpoznając sprawę, krakowski WSA podzielił argumentację limanowskiej prokuratury. - Badając legalność zaskarżonej uchwały, sąd doszedł do przekonania, że w zakwestionowanej przez prokuratora części zaskarżona uchwała została wydana z istotnym naruszeniem prawa. Zakwestionowana część uchwały jest sprzeczna z art. 13b ust. 1 ustawy o drogach publicznych - stwierdził w uzasadnieniu skład orzekający Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, dodając że organy samorządu ustanawiając akty prawa miejscowego nie mogą przekraczać upoważnień ustawowych.
 
Dziś, kilka miesięcy po orzeczeniu WSA, sprawa nadal nie została uregulowana i kierowcy wciąż płacą za parkowanie w soboty. Temat nie jest prosty, bo miasto zawarło umowę z firmą którą prowadzi strefę płatnego parkowania i teraz samorząd obawia się, że narazi się na odszkodowanie. - Wystąpiliśmy o analizy prawne – mówi burmistrz Władysław Bieda. 
Komentarze 7
tomaszko9
tomaszko9 2017-09-11 09:08:54
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Od dzisiaj parking na "Rynek Dołek" nie jest już darmowy - za pierwsze pół godz płaci się 1 zł i trzeba zapieprzać dwa piętra żeby tą opłatę uiścić - skandal!!!!!!!!!!!
plus
4
plus
1
teresa2
teresa2 2017-09-11 09:53:39
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Mimo, że od dawna są wyroki w sprawie parkowania w sobotę w miastach to Limanowa celowo z tym nic nie robi. To działanie na szkodę mieszkańców miasta. Za to burmistrz powinien dostać zarzuty.
plus
3
plus
1
Kolo74
Kolo74 2017-09-11 10:15:55
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
To banda złodzi..i !!!
plus
2
plus
1
Kolo74
Kolo74 2017-09-11 10:18:32
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Dorobili się pustego placu mój rynek , z czasem i parking podziemny będzie zionąl Pustka ! Pazerność nie popłaca panowie . Wszak to miasto emerytów i rencistów
plus
3
plus
0
krzycho
krzycho 2017-09-11 11:47:15
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
@tomaszko9 Świetne jest to, że nie ma ani sekundy darmowego postoju. Wystarczy wjechać i już trzeba płacić 1zł.
plus
1
plus
1
DRKidler
DRKidler 2017-09-11 15:19:40
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Podstawę prawną dla podjęcia przez radę gminy uchwały o ustanowieniu strefy płatnego parkowania stanowi art. 13b ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. DzU z 2015 r., poz. 460 ze zm.). Spór prawny dotyczył pojęcia „dnia roboczego", które użyte jest w art. 13 b ust. 1 ustawy o drogach publicznych. Ustawodawca wskazał bowiem, że opłaty można pobierać jedynie w określone dni robocze. Sama ustawa o drogach publicznych pojęcia „dzień roboczy" nie definiuje. Pojęcie takie nie funkcjonuje także wprost w przepisach dotyczących postępowania administracyjnego.
„Art. 13b. 1. Opłatę, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, pobiera się za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, w wyznaczonym miejscu, w określone dni robocze, w określonych godzinach lub całodobowo.
Kluczowe znaczenie ma stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażone w uchwale podjętej w siedmioosobowym składzie z 15 czerwca 2011 r. (I OPS 1/11), w której wskazano, że sobota jest dniem równorzędnym z dniem ustawowo wolnym od pracy w rozumieniu art. 57 § 4 k.p.a.
„Art. 57 § 4 k.p.a Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni."
plus
1
plus
0
pepe123
pepe123 2017-09-11 19:56:07
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Za parkowanie płacić na "dołku" trzeba - ok - rozumiem, ale jak ludzie z małymi dziećmi bądź osoby starsze lub z problemami z narządami ruchu mają sobie poradzić z opłatą za parkowanie. Po dzisiejszym "przetestowaniu" takiego parkowania już więcej nie skorzystam. Dobrze by było żeby ktoś za ten bubel oddał pieniądze do miejskiej kasy. Dziękuję.
plus
1
plus
0
Dodaj komentarz
2018-06-23 dzisiaj
2018-06-22 wczoraj
2018-06-21 przedwczoraj
Czy w centrum Limanowej potrzebne są światła?
Zobacz wyniki »
Drogi Użytkowniku! Z dniem 25 maja 2018 r. zmieniły się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych (RODO). Dla Limanowa.in bardzo ważne jest bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, dlatego dostosowaliśmy działalność portalu do nowych wymogów. Jeżeli posiadasz konto, bądź korzystasz z innych funkcjonalności jakie oferujemy, zapoznaj się proszę z kilkoma ważnymi informacjami jakie znajdziesz tutaj. Dodatkowe informacje o tym jak przetwarzamy dane osobowe, znajdziesz też w naszej Polityce Prywatności. W razie wątpliwości, skontaktuj się z Administratorem.
Intersiec