Wtorek, 25 lutego
Cezary, Donat, Wiktor, Alma, Jarosław

Półmaraton Forresta - Reaktywacja

03.09.2015 19:19:58 Rotmistrz 0 2008

Po dwuletniej przerwie wracamy z nieco zmodyfikowaną trasą …


Czy będzie ona łatwiejsza, fajniejsza, trudniejsza?... Enigmatycznie powiemy, że dodaliśmy wszystkiego po trochu. Nic nie straci - nawet zyska na swojej atrakcyjności:). Nadal będzie ona usytuowana w trochę zapomnianym i słabej uczęszczanym obszarze Beskidu Wyspowego - najbardziej znanego ze stoków Stacji Narciarskiej „Limanowa Ski”. W jej górnej części - co jest zupełną nowością, będzie umiejscowiona meta, z której roztacza się zachwycający widok na: Groń, Sarczyn, Sałasz czy Jaworz. Szczyty te, wprawdzie niezbyt majestatycznie wznoszą się w niebo – najwyższy jest tutaj Jaworz (918 m. n.p.m) - ale mają swój niewątpliwy, dziewiczy urok. Oprócz usytuowania mety, nowością dla każdego uczestnika będzie możliwość „poznania” w biegu lub na rowerze wyżej wspomnianych okolic, jak i samej Żmiącej – położonej na gęsto zalesionych , północnych stokach gór Jaworza i Sałasza miejscowości znanej z gospodarstw agroturystycznych i stawów rybnych. Każdy będzie mógł właśnie od północnej strony zdobyć wymieniany Jaworz - na szczycie którego znajduje się wieża widokowa. Na trasie Półmaratonu Forresta, każdy biegacz i rowerzysta znajdzie coś dla siebie - zapierające dech w piersciach widoki ze Żmiącej, Jaworza czy Górnej Stacji Narciarskiej „Limanowa Ski”, niczym nieskalaną przyrodę - lasy, łąki (na zboczach Miejskiej i Łysej Góry, przy szlaku niebieskim pomiędzy Jaworzem a Sałaszem), ciszę i powietrze wolne od hałasu i zanieczyszczeń, a przy tym znikomą ilość współczesnej nawierzchni. Przede wszystkim zaś postaramy się oto to - co za co ceni się biegi górskie organizowane przez „Forreściaków” - profesjonalną organizację i wspaniałą atmosferę :).


R E G U L A M I N

„IV PÓŁMARATON LIMANOWA FORREST'

„ Mistrzostwa Służb Mundurowych w Półmaratonie Górskim ”

Limanowa, dn. 26 września 2015 r. (sobota)

- start godz. 10:30

1. ORGANIZATOR:

· Klub Sportowy „Limanowa Forrest”

2. WSPÓŁORGANIZATORZY:
- Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji, Sekcja Polska - Region IPA Limanowa
· Urząd Miasta Limanowa
· Stacja Narciarska „Limanowa-Ski” w Limanowej

3. CEL IMPREZY:

· Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej
· Promocja Miasta i Gminy Limanowa oraz Powiatu Limanowskiego jako idealnej bazy rekreacji ruchowej dla całej rodziny
· Upowszechnianie aktywnego wypoczynku ludzi w każdym wieku.

4. TERMIN:

Bieg odbędzie się w sobotę, dniu 26 września 2015 r., START - godz. 10:30

5. BAZA I BIURO ZAWODÓW:

Stacja Narciarska „Limanowa-Ski” w Limanowej
www.limanowa-ski.pl

6. PROGRAM:
godz. 8:00 – 10:00 – zapisy i weryfikacja zawodników
godz. 8:00 – 15:00 – depozyt
godz. 10:30 – Start Rowerów
godz. 10:35 – Start Biegu
godz. 14:05 – Koniec zawodów (limit 3,5 h)
godz. 14:30 – Ogłoszenie wstępnych wyników, zwycięzców
godz. 15:00 – Dekoracja zwycięzców w klasyfikacji generalnej i w poszczególnych kategoriach

godz.17:00 - ? – Afterparty (izotoniki, regeneracja itp.  ).

7. TRASA:

· Trasa anglosaska o podłożu zróżnicowanym, przebiega po szlakach turystycznych, prowadzi drogami leśnymi i polnymi, miejscami odcinki kamieniste, a w małej ilości asfaltowe.
· Start jest umiejscowiony są na Dolnej Stacji Narciarskiej „Limanowa-Ski”, natomiast Meta na Górnej Stacji Narciarskiej „ Limanowa Ski „
· Długość trasy: ok 21 km. (bez atestu)


8. KLASYFIKACJA:

1. W kategoriach biegu:
· Open kobiet i mężczyzn m-ca I – III (K i M)
· Junior K i M – 16 (16-19 lat) - (1999 – 1996)
· Senior I K i M – 20 (20-29 lat) - (1995 – 1986)
· Senior II K i M – 30 (30-39 lat) - (1985 – 1976)
· Masters K i M – 40 (40-49 lat) - (1975 – 1966)
· Weteran I K i M – 50 (50-59 lat) - (1965 – 1956)· Weteran II K i M – 60 (powyżej 60 lat) – (1955 i starsi)
2. Rowerowa – MTB.

9. Klasyfikacja Służb Mundurowych - Kobiety i Mężczyźni:

Podczas naszych zawodów, za „SŁUŻBY MUNDUROWE” uważa się przedstawicieli formacji mundurowych: Wojsko Polskie, Policja, Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna, Służba Więzienna, Służba Celna, Służba Leśna, BOR, CBA, CBŚ, ABW, ITD., Policja Skarbowa, Straż Miejska, Straż Ochrony Kolei, SUFO, służby mundurowe innych państw oraz Członkowie Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji – IPA.

Zawodnicy w klasyfikacji mundurowych muszą zaznaczyć na Karcie Zgłoszenia /w stosownej pozycji/ numer lub nazwę jednostki/instytucji. Zwycięzcy nagradzani w tej klasyfikacji będą musieli potwierdzić swoją przynależność organizacyjną stosowną legitymacją.
10. NAGRODY:

1. Klasyfikacja generalna kobiet
I miejsce - 300 zł + puchar
II miejsce - 200 zł + puchar
III miejsce - 100 zł + puchar

2. Klasyfikacja generalna mężczyzn
I miejsce - 300 zł + puchar
II miejsce - 200 zł + puchar
III miejsce - 100 zł + puchar

3. W klasyfikacjach wiekowych K i M
I miejsce - puchar
II miejsce - puchar
III miejsce - puchar

4 . W klasyfikacji Służb Mundurowych K i M: miejsca I, II, III.

5. Rower MTB w klasyfikacji generalnej K i M, miejsca I, II, III, IV, V, VI - nagrody rzeczowe.

W przypadku pozyskania przez organizatorów większej liczby sponsorów będzie przewidziane zwiększenie puli nagród rzeczowych w poszczególnych kategoriach wiekowych, oraz zwiększenie świadczeń dla uczestników biegu.

11. WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. W biegu mogą brać udział zawodnicy zrzeszeni i niezrzeszeni.
2. W biegu mogą brać udział osoby w wieku 16 lat (rocznik 1999 i starsi). Zawodnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia, muszą posiadać pisemną zgodę rodziców (lub prawnego opiekuna).
3. Ustala się limit uczestników na 150 osób. Decyduje kolejność wpłat.
Organizator dopuszcza możliwość zwiększenia limitu startujących, przy czym zgłoszenie poza ustalonym limitem nie gwarantuje pełnych świadczeń.

4. Do biegu zostaną dopuszczeni zawodniczki i zawodnicy, którzy:

a) dokonają zgłoszenia,
b) uiszczą opłatę startową do dnia 20 września 2015 r.
c) zmieszczą się w limicie zgłoszonych i opłaconych,
d) dokonają weryfikacji w Biurze Zawodów w Limanowej – Stacja Narciarska „Limanowa-Ski” w dniu 26 września 2015 r., w godzinach otwarcia biura (godz. 08:00-10:00). Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać ważny dowód tożsamości ze zdjęciem,
e) przedstawią aktualne zaświadczenie lekarskie, lub podpiszą oświadczenie o właściwym stanie zdrowia (w przypadku Zawodników, którzy do dnia 26.09.2015 r. nie ukończyli 18 roku życia, konieczne jest oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o braku przeciwwskazań do wzięcia udziału w zawodach).

12. ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.forrest-limanowa.pl wraz z opłatą startową przelewem - można dokonywać do dnia 20 września 2015 r. Po tym dniu zapisy będą wyłączone. W przypadku wolnych miejsc (decyzją organizatora), mogą zostać uruchomione zapisy uzupełniające w biurze zawodów w dniu biegu. Zgłoszenie staje się ważne z chwilą uiszczenia opłaty startowej.

13. OPŁATA STARTOWA:

1. W wysokości 40 zł dla wpłacających do dnia 30 sierpnia 2015 r.

2. W wysokości 50 zł dla wpłacających do dnia 20 września 2015 r.

Po tym terminie wysokość opłaty może zostać zwiększona.
3. Opłata startowa nie podlega zwrotowi.

14 Zwolnieni z opłaty startowej :

a) Członkowie KS Limanowa Forrest

b) Osoby indywidualnie zwolnione przez Zarząd KS Limanowa Forrest

WPŁATY na konto - należy dokonywać na rachunek:
Klub Sportowy „LIMANOWA FORREST”
ul. Zygmunta Augusta 7/34, 34-600 Limanowa
Bank Spółdzielczy w Limanowej
Nr Konta: 27 8804 0000 0000 0017 5441 0001


14. ŚWIADCZENIA:

Organizator w ramach opłaty startowej zapewnia:

· Zabezpieczenie i oznakowanie trasy
· Zabezpieczenie i pomoc służb ratunkowych
· Pomiar czasu
· Pomoc wolontariuszy.

Ponadto Uczestnicy biegu otrzymają:

· Napoje i banany na trasie
· Pamiątkowy numer startowy
· Okolicznościową pamiątkę z imprezy (dla zawodników, którzy ukończą bieg)
· Posiłek i napój na mecie

Możliwość taniego, odpłatnego zakwaterowania ze stołówką lub rozbicia namiotu przy Biurze Zawodów (wyciąg narciarski). Prosimy o rezerwację na naszego maila: limanowa.forrest.team@gmail.com

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
2. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
3. Uczestnicy biegu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność. Organizator zaleca ubezpieczenie się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.
4. Zawodnicy będą mieć możliwość korzystania z toalet znajdujących się w Biurze Zawodów.
5. W dniu biegu w godzinach 08:00-15:00 czynny będzie depozyt, w którym będzie można złożyć rzeczy Zawodników zapakowane do worków dostarczonych przez organizatora. Wydawanie worków z depozytu będzie się odbywało za okazaniem numeru startowego. Zgubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.
6. Zawodnicy używający kijków proszeni są o korzystanie z nich dopiero po przebiegnięciu odcinka asfaltowego.
7. Zawodnicy startujący na rowerach zobowiązani są do jazdy w kasku rowerowym na całej trasie.
8. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie – jednak dopilnuje, aby rzeczy pozostawione w depozycie były przez cały czas pod opieką godnych zaufania wolontariuszy.
9. Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do koszulki z przodu centralnie na klatce piersiowej. Osoby uczestniczące w biegu, które nie posiadają numeru startowego będą usuwane z trasy.
10. Zawodnicy pokonujący trasę biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
11. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów w terminie do 15 minut po zakończeniu biegu. Protesty będą rozpatrywane w czasie do 15 minut od ich zgłoszenia.
12. Organizator Biegu zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie o których poinformuje przed rozpoczęciem biegu.
13. Podczas biegu, Zawodników obowiązują zasady „Fair Play”, niniejszy Regulamin oraz przepisy PZLA.
14. Nieprzestrzeganie w/w przepisów może skutkować ukaraniem zawodnika z dyskwalifikacją włącznie.
15. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatora
16. Za przebieg zawodów odpowiada organizator.
17. Organizator nie zapewnia transportu rowerów Zawodników biorących udział w konkurencji MTB
18. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator, jego decyzje są ostateczne i niepodważalne.
19. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.

* W razie wątpliwości i pytań, kontakt telefoniczny do organizatora: tel. +48 669 020 100, +48 511404882


Limanowa, dn.1 sierpnia 2015 r.
Zarząd Klubu Sportowego
„LIMANOWA FORREST”

Z A P R A S Z A M Y ! ! ! :-)

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in