Wtorek, 28 stycznia
Agnieszka, Julian, Walery, Karol, Tomasz, Karina, Lesław

„Ekologiczny październik” w Szkole Podstawowej w Świdniku

20.10.2016 08:23:22 magis2212 0 2462

Jednym z bardzo ważnych zadań współczesnej szkoły jest uczenie ekologicznego myślenia oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska.

Dlatego też nauczyciele i wychowawcy ze Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Świdniku co roku podejmują szereg spójnych i kompleksowych oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych w tym zakresie.

„Ekologiczny październik” to hasło, które przyświeca działaniom i akcjom, organizowanym przez nauczycieli ze świdnickiej podstawówki. Ich celem jest przede wszystkim aktywizowanie dzieci do podejmowania rozważnych działań dla dobra człowieka i otaczającej go przyrody.

Jak co roku wraz z początkiem października Klub Gaja rozpoczyna Święto Drzewa, dzięki któremu w naszym otoczeniu przybywa nowych drzew. W tym roku Klub zachęca do sadzenia rodzimych gatunków drzew i krzewów. Nie tylko w miastach, parkach i lasach, ale także na terenach rolniczych. Symbolicznym początkiem obchodów tego święta w Szkole Podstawowej w Świdniku było zorganizowanie apelu, który odbył się 10 października 2016 roku. Do udziału w nim zaproszono panią Agnieszkę Bukałę - pracownika działu edukacja przyrodnicza Nadleśnictwa Stary Sącz. Uczniowie klasy IV wraz z nauczycielem przyrody przygotowali okolicznościowy program, promujący ochronę środowiska, a przede wszystkim zalety, jakie płyną z sadzenia nowych drzew. Niezwykłe stroje oraz piękna dekoracja wprowadziły wszystkich uczniów w tematykę ekologiczną. Po krótkiej prelekcji na temat naszych lasów i udzieleniu instruktarza uczniowie przystąpili do sadzenia drzewek w obejściu szkoły. Dzieci były bardzo zaangażowane w swoją pracę, cieszyły się, że mogą zrobić coś dla przyrody i dla siebie.

Co prawda, efekty tej akcji będą widoczne dopiero za jakiś czas, kiedy młode sadzonki podrosną, ale już dziś możemy powiedzieć, że tego typu akcje są bardzo pożyteczne, gdyż posadzone drzewka będą stanowiły cel naszej codziennej pielęgnacji i obserwacji” – komentuje wydarzenie nauczyciel przyrody.

Na początku października, z inicjatywy opiekuna szkolnego wolontariatu, wszyscy uczniowie szkoły włączyli się także w ogólnopolską akcję, której przesłaniem było promowanie prawidłowego gospodarowania odpadami oraz uświadomienie dzieciom jak ważne jest dbanie o środowisko przyrodnicze. W przeprowadzoną akcję „Sprzątanie Świata - 2016” zaangażowana była cała szkolna społeczność. Wszyscy uczniowie wraz z wychowawcami, wyposażeni w worki i rękawice wyruszyli na dokładne sprzątanie okolicy szkoły. Przeprowadzana po raz kolejny akcja była także doskonałą okazją do rozmów na temat segregacji śmieci, recyclingu, konieczności dbania o Ziemię. Sprzątanie przebiegło sprawnie i bez zakłóceń, a w punktach zbiórki śmieci pojawiły się wielkie sterty worków z zebranymi odpadami.

Kolejnym działaniem, ogłoszonym przez szkolny wolontariat, było zorganizowanie zbiórki nakrętek. Jest to jedna z najpopularniejszych akcji charytatywno-ekologicznych, polegająca na łączeniu przyjemnego z pożytecznym. Uczniowie i nauczyciele rozpoczęli gromadzenie nakrętek w ramach akcji „Odkręcone dobro” na Fundusz Małych Marzycieli. W ten sposób pomogą oni spełniać marzenia chorych dzieci, gdyż uzyskane z zebranych nakrętek pieniądze przekazane zostaną na leczenie, rehabilitację lub sprzęt specjalistyczny dla potrzebującej osoby. Zdaniem opiekuna wolontariatu „dzięki takim działaniom uczniowie są uwrażliwiani nie tylko na problemy związane z ochroną środowiska naturalnego, ale także na potrzeby innych”.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in