Niedziela, 23 lutego
Romana, Roman, Damian, Polikarp, Izabela

Czy powstanie rondo imienia 1. Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej?

07.02.2016 21:07:43 12 3994

22 września 1944 roku został utworzony 1. Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej*, formacja wojskowa Polskiego Państwa Podziemnego, która jako jedna z nielicznych zachowała zdolność bojową do momentu wkroczenia Armii Czerwonej w czasie styczniowej ofensywy 1945 roku.

'Przez lata komuniści starali się zatrzeć w pamięci pokoleń wysiłek konspiracyjny mieszkańców limanowszczyzny, którzy w ramach struktur Związku Walk Zbrojnej a następnie Armii Krajowej czy też scalonych z nią Batalionów Chłopskich, zapłacili najwyższą cenę walcząc z Niemcami. W okresie stalinowskim żołnierze leśnych formacji byli prześladowani przez NKWD i UB kończąc swój żywot w katowniach bądź też otrzymując wieloletnie wyroki więzienia. Lata gomułkowskiej odwilży oraz następujące po nich kolejne dziesięciolecia również związane były z dalszą inwigilacją żołnierzy wojennej konspiracji. Władza komunistyczna dbała o to, by pomniejszać znaczenie wysiłku zbrojnego AK, stawiając na piedestale „ikony” komunizmu ze sztandarową postacią Janka Krasickiego. Zmiany ustrojowe w Polsce po 1989 roku zapoczątkowały proces weryfikacji propagowanej przez komunistów wizji historii Polski, co wiązało się również ze zmianami w nazwach ulic oraz przywracaniem ich pierwotnego brzmienia. Do dnia dzisiejszego żołnierze 1. PSP AK oraz członkowie ich rodzin nie doczekali się jednak stosownego upamiętnienia poprzez odwołującą się do ich działalności nazwę ulicy, ronda czy placu. Dlatego w dniu 15 stycznia 2016 roku na walnym zebraniu członków Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych „1. Pułk Strzelców Podhalańskich AK” przyjęto uchwałę o wystąpienie do Rady Miasta Limanowa o nadanie nowo budowanemu rondu przy zbiegu ulic Marszałka Józefa Piłsudskiego, Wincentego Witosa i Krakowskiej w Limanowej-Sowlinach nazwy „im. 1. Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej”.

Zarząd
SRH 1. PSP AK

* 22 września 1944 roku, rozkazem Komendy Okręgu AK Kraków, został powołany do życia 1. Pułk Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej, który liczył w październiku 1944 roku 1029 żołnierzy. Dowódcą nowo sformowanego pułku w warunkach konspiracji został inspektor Inspektoratu AK Nowy Sącz mjr Adam Stabrawa „Borowy”.
Pułk składał się z czterech batalionów:
I Batalion (Nowy Sącz), którego dowódcą był por. Jan Wojciech Lipczewski „Andrzej”;
II Batalion (Limanowa), którego dowódcą był kpt. Julian Krzewicki „Filip”;
III Batalion (Gorlice), którego dowódcą był por. Mieczysław Przybylski „Michał”;
IV Batalion (Nowy Targ), którego dowódcą był kpt. Julian Zapała „Lampart”.
Zasięgiem działania 1. PSP AK obejmował obszar całego Podhala od Babiej Góry po Gorlice włącznie.

udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in