Raport z konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji | | Limanowa.in - limanowski portal informacyjny
limanowa.in
Środa, 18 października, Juliusz, Łukasz, Julian, Bogumił, Hanna, Klementyna
Rejestracja »

Raport z konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji

Miasto Limanowa opracowując projekt Gminnego Programu Rewitalizacji zapewniło udział w konsultacjach społecznych możliwie szerokiemu gronu interesariuszy, włączając w proces przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji przede wszystkim mieszkańców obszaru rewitalizacji, organizacje pozarządowe, samorząd wraz z jego jednostkami organizacyjnymi, podmioty gospodarcze oraz inne osoby fizyczne i prawne, których zaangażowanie w ten proces miało istotny wpływ na ostateczny kształt Programu.

Udział interesariuszy w procesie rewitalizacji pozwolił na przedstawienie racji różnych grup w nim uczestniczących, wzbogacenie dokumentu o dodatkowe elementy, w tym potencjały i zagrożenia występujące na obszarach rewitalizacji, a także dał możliwość wychwycenia aktualnych oczekiwań i potrzeb, tworząc tym samym rozwiązania w pełni akceptowalne przez lokalną społeczność.

 

Przedmiotem Raportu jest dostarczenie informacji z przebiegu procesu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Limanowa na lata 2016-2020.

 

ZAŁĄCZNIKI

 

2017-10-18 dzisiaj
2017-10-17 wczoraj
2017-10-16 przedwczoraj
Intersieć Internet + telewizja