Ogłoszenie o rozstrzygnięciu II przetargu na dzierżawę cz. dz. 452/3 obr 5 pod obiekt handlowy | | Limanowa.in - limanowski portal informacyjny
limanowa.in
Poniedziałek, 23 października, Marlena, Seweryn, Teodor, Honorata, Iga, Jan, Edward
Rejestracja »

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu II przetargu na dzierżawę cz. dz. 452/3 obr 5 pod obiekt handlowy

Ogłoszenie

 

            W dniu 3 sierpnia 2017 roku w Urzędzie Miasta Limanowa przy ul. Jana Pawła II nr 9 w sali 19 o godzinie 1000- został przeprowadzony II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu o powierzchni 8 m2 na okres 1 roku, stanowiącego własność Miasta Limanowa położonego w Limanowej przy ul. Mały Rynek w obrębie ewid. 452/3 pod lokalizację obiektu handlowego.

Do dnia 31 lipca 2017 roku na konto bankowe Urzędu Miasta Limanowa zostało wpłacone jedno wadium w wysokości 1 500,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego przetargu dzierżawcą przedmiotowego terenu został Pan Dariusz Duda za kwotę 72,00 zł/m2/m-c brutto. Kwota zawiera podatek VAT w wysokości ustawowej 23%.

 

Niniejsze ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa na okres 7 dni od dnia 11.08.2017 r. do dnia 18.08.2017 r.

2017-10-23 dzisiaj
2017-10-22 wczoraj
2017-10-21 przedwczoraj
Intersieć Internet + telewizja
X
Topcezar_ogolne