Nabór zgłoszeń na wykonawców instalacji gazowych, c.o. i ciepłej wody użytkowej | | Limanowa.in - limanowski portal informacyjny
limanowa.in
Wtorek, 20 marca, Klaudia, Eufemia, Wincenty, Maurycy, Kira, Joachim
Rejestracja »

Nabór zgłoszeń na wykonawców instalacji gazowych, c.o. i ciepłej wody użytkowej

 
W związku z realizacją programu wymiany kotłów pn.:

1) „Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie Gminy Limanowa poprzez wymianę kotłów na kotły gazowe i na biomasę”

2) „Redukcja emisji zanieczyszczeń  do powietrza na terenie Gminy Limanowa poprzez wymianę kotłów na źródła wykorzystujące paliwa stałe”


informujemy o możliwości zgłaszania się wykonawców instalacji gazowych,c.o. i c.w.u.
 

Wykonawcy spełniający wymogi programu, zgodne z załącznikami do dokumentu „Zgłoszenie wykonawcy” - mogą przesyłać swoje zgłoszenie na adres : fundusze@gminalimanowa.pl.

Zweryfikowane firmy spełniające kryteria zostaną umieszczone na liście wykonawców, z której będą korzystać beneficjenci programu - celem indywidualnego wyboru instalatora.
Listy wykonawców będą dostępne na stronie www.gminalimanowa.pl, a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Nabór zgłoszeń - ciągły , w okresie realizacji programu.
 
 
2018-03-20 dzisiaj
2018-03-19 wczoraj
2018-03-18 przedwczoraj
X