Konsultacje społeczne Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Limanowa na lata 2016-2020 | | Limanowa.in - limanowski portal informacyjny
limanowa.in
Sobota, 26 maja, Filip, Paulina, Marianna, Ewelina, Paweł
Rejestracja »

Konsultacje społeczne Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Limanowa na lata 2016-2020

Burmistrz Miasta Limanowa zaprasza do zgłaszania uwag i opinii do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Limanowa na lata 2016-2020. Uwagi można zgłaszać do 7 kwietnia 2017r.

 

 

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie do dnia 07.04.2017r. w formie:

 

  1.  konsultacji w podobszarach:

a)    podobszar śródmieście – w dniu 20.03.2017r. o godz. 15.00

b)    podobszar centrum – w dniu 20.03.2017r. o godz. 18.00

c)     podobszar Zygmunta Augusta – w dniu 21.03.2017r. o godz. 16.00

w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa (sala narad, I p.)

 

2. debaty  publicznej  

Debata odbędzie się w dniu  30.03.2017r. o godz. 17.00 w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa (sala narad, I p.)

 

Uwagi i opinie można zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do 7.04.2017r.:

 

- Gminny Program Rewitalizacji Miasta Limanowa

- Projekt uchwały

- Formularz zgłoszenia uwag

- Ankieta

 

Więcej na:  https://bip.malopolska.pl/umlimanowa,a,1299801,obwieszczenie-burmistrza-miasta-limanowa-w-sprawie-konsultacji-spolecznych-gminnego-programu-rewital.html

 

 

2018-05-26 dzisiaj
2018-05-25 wczoraj
2018-05-24 przedwczoraj
Czy w centrum Limanowej potrzebne są światła?
Zobacz wyniki »
Intersiec
X
Topcezar