LDK zakupi fortepian koncertowy | | Limanowa.in - limanowski portal informacyjny
limanowa.in
Wtorek, 20 lutego, Leon, Ludomił, Ludomiła, Ludomir, Zenobiusz, Aneta
Rejestracja »

LDK zakupi fortepian koncertowy

Na zakup fortepianu przeznaczone zostaną środki finansowe pozyskane przez LDK od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w priorytecie Infrastruktura domów kultury 2017 na realizację zadania pn. Zakup wyposażenia na potrzeby edukacji kulturalnej w LDK oraz środki przyznane przez władze miasta Limanowa.

Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie potencjału kulturalnego społeczności lokalnej, poprzez poprawę stanu posiadanej infrastruktury kultury. Tym razem jedyna w powiecie limanowskim sala widowiskowa doposażona zostanie w fortepian koncertowy. Profesjonalny instrument niewątpliwie wpłynie na podniesienie standardu dotychczas prowadzonych działań artystycznych oraz edukacyjnych. Będzie również możliwa kontynuacja działań spójnych z planem rozwoju jednostki na najbliższe lata oraz poszerzenie jej oferty o nowe działania mające zasięg nie tylko regionalny. Ważnym aspektem realizacji zadania jest troska o utrzymanie oferty kulturalnej na wysokim poziomie, oraz prowadzenie działań przyczyniających się do zwiększenia jej atrakcyjności i dostępności.


Całość zadania zamyka się kwotą ponad 105 000 zł z czego prawie 80 % to kwota dofinansowania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Już dziś zapraszamy na stronię Limanowskiego Domu Kultury http://www.ldk.limanowa.pl, gdzie znajdą Państwo informacje o postępach w pracach nad realizacją w/w zadania.
 

2018-02-20 dzisiaj
2018-02-19 wczoraj
2018-02-18 przedwczoraj
Intersieć Internet + telewizja
X