Piękny Jubileusz Chóru Chłopięcego | | Limanowa.in - limanowski portal informacyjny
limanowa.in
Piątek, 20 kwietnia, Czesław, Agnieszka, Marian, Czech
Rejestracja »

Piękny Jubileusz Chóru Chłopięcego

W niedzielę 5 czerwca 2016r. Chór Chłopięcy Bazyliki Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej obchodził Jubileusz 25-lecia działalności. Chór powstał w 1991 roku pod kierownictwem Haliny Dyczek. Zrzesza uczniów limanowskich szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych. Aktywnie uczestniczy w życiu parafii oraz miasta Limanowa, wzbogacając oprawą muzyczną uroczystości religijne, patriotyczne, środowiskowe.

 

 

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęła Msza Święta, po której goście wysłuchali III „Litanię ostrobramską e-moll” Stanisława Moniuszki w wykonaniu zaproszonych z okazji ćwierćwiecza Chóru Chłopięcego:

solistów:

Magdaleny Pikuły – sopran

Małgorzaty Dembowskiej – mezzosopran

Szymona Fecicy – tenor

Andrzeja Bieguna – bas

 

Orkiestry Państwowej  Szkoły Muzycznej I i II st. w Nowym Sączu przygotowanej przez Stanisława Welanyka,

 

oraz chórów:

Chór Pueri Cantores Cracovienses Archidiecezjalnej Szkoły Muzycznej w Krakowie przygotowanego przez Wiesława Delimata

Chór Chłopięcego Bazyliki Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej, nasz dzisiejszy jubilat

 

Dyrygowała Halina Dyczek, absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie, podyplomowego studium chórmistrzowskiego przy Akademii Muzycznej w Bydgoszczy oraz kursów dyrygenckich organizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Nauczyciel dyplomowany Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Grażyny Bacewicz w Limanowej, założycielka i dyrygent limanowskiego Chóru Chłopięcego.

 


Po koncercie wykonawcy, goście, przyjaciele chóru wykonali wspólne historyczne zdjęcie przed wejściem do bazyliki.

 

 

W Domu Pielgrzyma miała miejsce II część uroczystych jubileuszowych obchodów.  W imieniu organizatorów gości powitała prowadząca Grażyna Nowak.

Patronat honorowy nad uroczystością objęli: bp Andrzej Jeż - Biskup Tarnowski, Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa, współorganizatorem było Miasto Limanowa, a partnerem Województwo Małopolskie.

Nad całością uroczystości czuwał i służył życzliwą radą gospodarz miejsca, Proboszcz Parafii Matki Boskiej Bolesnej ksiądz dr Wiesław Piotrowski.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej uhonorował odznaczeniem państwowym:  ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI za zasługi dla kultury polskiej panią HALINĘ DYCZEK założycielkę i dyrygentkę Chóru Chłopięcego Bazyliki Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej. Uroczystego wręczenia odznaczenia w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał PAWEŁ MUCHA  Dyrektor Generalny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

 

W uznaniu szczególnych zasług na rzecz województwa małopolskiego, Samorząd Województwa Małopolskiego przyznał panu Adamowi Mazudze BRĄZOWY MEDAL HONOROWY ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. Pan Adam odbierze medal podczas uroczystej gali Święta Małopolski w dniu 11 czerwca na zamku w Nowym Wiśniczu. Gratulujemy.

 

 

Samorząd Województwa Małopolskiego uhonorował również Medalem „Polonia Minor” panią Kazimierę Wronę w podziękowaniu za wzbogacanie życia kulturalnego Małopolski i pobudzanie wrażliwości artystycznej mieszkańców regionu. Wręczenia medalu dokonali: Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego pani Urszula Nowogórska i Radny Województwa Małopolskiego pan Grzegorz Biedroń.

       

 

Wysiłek i zaangażowanie członków stowarzyszenia Chóru Chłopięcego Bazyliki Matki Boskiej Bolesnej docenili także radni Rady Miasta Limanowa. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Leszek Woźniak oraz Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda wręczyli odznaczenie „Za Zasługi dla Miasta Limanowa” dla Chóru Chłopięcego Bazyliki Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej oraz odznaczenia „Przyjaciel Miasta Limanowa” dla: Edyty Lachor-Mitkowskiej, Barbary Janczy i Joanny Jaworz-Dutki.

 

 

Przez 25 lat nasi Chórzyści swoim śpiewem budzili w sercach słuchaczy pragnienie dobrych czynów i byli zachowującym młodość ambasadorem naszego miasta w kraju i poza jego granicami. 25 lat śpiewali i wędrowali. Tę ich 25 -letnią przygodę można prześledzić w folderze „Śpiewaj i wędruj”, wydanym z okazji 25 jubileuszu chóru.

 

 

Prowadząca Grażyna Nowak przypomniała również o codziennym trudzie  pani dyrygent i członków zarządu stowarzyszenia, którzy dzień w dzień budują warunki do działalności chóru. To ludzie, którzy z entuzjazmem i poświęceniem wspierają młodych artystów. Obecny skład władz stowarzyszenia:

Przewodniczący – Adam Mazuga

Zastępca Przewodniczącego – Andrzej Jasica

Skarbnik – Kazimiera Wrona

Sekretarz –Barbara Janczy

Członkowie Zarządu: Anna Kubica, Marta Wójtowicz, Elżbieta Zegarska, Dorota Miodońska

Komisja Rewizyjna: Agnieszka Kunicka-Mamak, Ewa Czachurska, Halina Król

 

Chórzyści mogli i mogą liczyć na przewodnictwo duchowe w ich artystycznej drodze ze strony tutejszych kapłanów. Od roku założenia chóru, czyli od 1991 współpracowało z chórem dziewięciu kapłanów, asystentów kościelnych. Byli to: ks. Henryk Szmulewicz, ks. Zbigniew Stabrawa, ks. Artur Ważny, ks. Marek Kluz, ks. Krzysztof Kita, ks. Bogusław Soleński, ks. Kazimierz Pszeniczny, ks. Robert Pociecha, ks. Stanisław Wojcieszak, a obecnie jest ks. Daniel Świątek.

 

 

Czas działalności Chóru Chłopięcego jest związany także z ludźmi hojnymi i życzliwymi, którzy wspierali finansowo inicjatywy stowarzyszenia Chóru Chłopięcego. Byli świadkami ich rozwoju, sukcesów i rozumieli ich powołanie. Listy gratulacyjne dla: Marty Wójtowicz, Doroty Miodońskiej, Elżbiety Zegarskiej, Ewy Czachurskiej, Agnieszki Kunickiej-Mamak, Andrzeja Jasicy, Alicji Woźniak, Haliny Król, Marii i Adama Czamarów, Anny Rosiek, Kingi Ryś-Bacy, Anny Kubicy, Lucjana Bożka - wręczyli burmistrz Władysław Bieda, Wiceprzewodniczący  Rady Miasta Leszek Woźniak oraz przewodniczący Stowarzyszenia Chóru Chłopięcego Adam Mazuga.

 

 

Zarząd Stowarzyszenia Chóru Chłopięcgo Bazyliki Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej za zasługi i pomoc w działalności chóru uhonorował tytułem i statuetkami "Przyjaciel Chóru Chłopiecgo" następujace osoby: ks Roberta Tyrałę - Przewodniczącego Międzynarodowej Federacji Chórów Pueri Cantores, ks Andrzeja Zająca, ks Prałata Józefa Porebę, ks dr Wiesława Piotrowskiego, Jana Hamerskiego - Senatora RP, Władysława Biedę - Burmistrza Miasta Limanowa, Grzegorza Biedronia - Radnego Województwa Małopolskiego, Stanisława Dębskiego - Prezesa Związku Strzeleckiego "Strzelec", Marka i Bogdana Sukienników - Firma TIK TAK, Jana Zonia, Jadwigę Przybyłko, Katarzynę Puch, ks Stanisława Wojcieszaka - opiekuna pielgrzymkowego i symaptyka chóru oraz ks Daniela Świątka - opiekuna chóru z ramienia parafii. 

 

 

Na zakończenie podano pyszny urodzinowy tort.

 

 

Opracowano na podstawie scenariusza autorstwa Pani Grażyny Nowak.

 

 

Fotogaleria na www.miasto.limanowa.pl oraz www.facebook.com/MiastoLimanowa

 

 

2018-04-20 dzisiaj
2018-04-19 wczoraj
2018-04-18 przedwczoraj
Intersiec
X
Topcezar