Piątek, 20 maja
Aleksander, Bazyli, Bernardyn, Krystyna

Zakaz użytkowania wody z wodociągu II w Rupniowie

25.10.2021 14:43:00 UGLimanowa 789

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej wydał zakaz użytkowania wody z wodociągu wiejskiego w Rupniowie II.

Próbki wody pitnej z wodociągu wiejskiego Rupniów II pobrane zostały do badań w 20 października. Po dokonaniu analizy wyników badań laboratoryjny Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej stwierdził, że jakość wody w przedmiotowym wodociągu pod względem mikrobiologicznym nie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.  U. z  2017r. poz. 2294), z uwagi na przekroczenia  w wodzie dopuszczalnych wartości mikrobiologicznych - liczba bakterii coli i liczba enterokoków kałowych.

Na tej podstawie wydał decyzję administracyjną nr 35/NHK/2021 o braku przydatności wody do spożycia z wodociągu wiejskiego Rupniów II, z uwagi na przekroczenie  dopuszczalnych wartości parametrów mikrobiologicznych.

 

Woda nie nadaje się do spożycia przez ludzi do czasu uzyskania prawidłowych wyników.

Woda ta może być używana jedynie do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet).

udostępnij
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in