Środa, 25 maja
Borys, Grzegorz, Urban, Magdalena, Magda

XX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Limanowa poprzedzona Komisją Finansów i Rozwoju Gospodarczego

26.10.2021 10:43:00 UGLimanowa 541

Wszystkich mieszkańców Gminy Limanowa serdecznie zapraszam do uczestniczenia w XX sesji Rady Gminy Limanowa, która odbędzie się w dniu 28 października 2021 r. /czwartek/ o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1372) zwołuję i zapraszam na XX nadzwyczajną sesję Rady Gminy Limanowa, która odbędzie się w dniu 28 października 2021 r. /czwartek/ o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie Gminy Limanowa na 2021 rok,
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Limanowa.
5. Informacja Wójta Gminy Limanowa na temat oświadczeń majątkowych złożonych przez zastępcę wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy oraz pracowników Urzędu Gminy upoważnionych do wydawania decyzji.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Limanowa na temat oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych i Wójta Gminy Limanowa
7. Wnioski i oświadczenia radnych.
8. Odpowiedzi Wójta Gminy na wnioski radnych.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zakończenie obrad.
Zaproszenie niniejsze stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania posiedzenia zgodnie z art. 25 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy.

Obrady sesji Rady Gminy Limanowa są rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających obraz i dźwięk. Uczestnicząc w sesji Rady Gminy wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. – tzw. RODO

 Łączę wyrazy szacunku
Stanisław Młyński
Przewodniczący Rady Gminy Limanowa 

  
SZANOWNI PAŃSTWO CZŁONKOWIE
KOMISJI FINANSÓW I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

 
Na podstawie § 60 ust. 1 i ust. 3 i ust. 7 uchwały Nr XXIX/278/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 6 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Limanowa (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2018 r. poz. 6395) zapraszam na posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Limanowa, które odbędzie się w dniu 28 października 2021 r. /czwartek/ o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa.

Tematem posiedzenia będzie:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy w sprawie: a) zmian w budżecie Gminy Limanowa na 2021 rok, b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Limanowa.
4. Wolne wnioski i zapytania.
5. Zakończenie posiedzenia.

Zaproszenie niniejsze stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania posiedzenia zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 /. Łączę wyrazy szacunku
Marek Borucki
Przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego

udostępnij
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in