Czwartek, 19 maja
Iwo, Piotr, Mikołaj, Celestyna, Urban, Iwona

Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

27.12.2021 14:53:00 UGLimanowa 1513

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego stworzył urządzenie informatyczne – Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) służące gromadzeniu i udostępnianiu informacji na temat ogrzewania wszystkich budynków w całym kraju.

Zgodnie z ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2127) od 1 lipca 2021 r. został wdrożony program umożliwiający złożenie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków.

Na podstawie tej ustawy każdy właściciel oraz zarządca budynku, w którym znajduje się źródło ciepła jest zobowiązany do przekazania deklaracji inwentaryzacyjnej do CEEB w terminie przewidzianym ww. ustawie, tj. 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących, w przypadku nowo powstałych obiektów w terminie 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Deklarację można złożyć:

Za nie złożenie deklaracji w terminie przewidzianym w ww. ustawie na właściciela lub zarządcę budynku nakładane będą kary grzywny.

Mając na uwadze powyższe informacje, Wójt Gminy Limanowa zwraca się z prośbą do właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości oraz innych podmiotów władających lub zarządzających nieruchomościami na terenie gminy Limanowa o składanie deklaracji do bazy CEEB.

Instrukcja dot. wypełnienia deklaracji:
https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow
 
Jeżeli budynek nie ma ogrzewania (jest to pustostan) wówczas nie ma potrzeby składania powyższej deklaracji, natomiast w każdym innym przypadku wymagane jest złożenie deklaracji.

udostępnij
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in