Wtorek, 09 sierpnia
Roman, Ryszard, Romuald, Edyta, Klara

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Limanowa w dniu 18 listopada 2021

15.11.2021 12:09:00 UGLimanowa 996

Szanowni państwo, Członkowie komisji rewizyjnej

Na podstawie § 60 ust. 3 uchwały Nr XXIX/278/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 6 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Limanowa (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2018 r. poz. 6395) zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Limanowa, które odbędzie się w dniu 18 listopada 2021 r. /czwartek/ o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa.

 
Tematem posiedzenia będzie: 
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Zapoznanie się z projektem budżetu na 2022 rok.
4. Przygotowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Zakończenie posiedzenia. 

Zaproszenie niniejsze stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania posiedzenia zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm./.

 
 

Przewodnicząca Komisji
Rewizyjnej        
 Cecylia Kochańczyk 

udostępnij
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in