Piątek, 01 lipca
Halina, Marian, Otton, Marcin, Juliusz, Bogusz

LDK z dofinansowaniem na realizację projektu muzycznego!!!

18.05.2022 13:46:00 LDK 230

Z przyjemnością informujemy o pozyskaniu przez Limanowski Dom Kultury dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura - Interwencje. Edycja 2022 na realizację projektu „Pielęgnujemy polską muzykę ludową”

Celem strategicznym programu dotacyjnego Kultura – Interwencje. Edycja 2022 jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

Do tegorocznej edycji programu złożono 1615 wniosków.

Zadanie pt. „Pielęgnujemy polską muzykę ludową” to zupełnie nowy projekt muzyczny ukazujący niezwykłe piękno i bogactwo polskiej muzyki ludowej, której autentyczny charakter i siła wyrazu wynikają bezpośrednio z życia polskiej wsi, jej obrzędów, obyczajów, wierzeń, bliskości przyrody oraz tańców. Projekt będący wyrazem fascynacji dawnością, specyficznością i prostotą rodzimych tradycji kulturowych zakłada przeprowadzenie konkursu na opracowanie pieśni ludowych na chór, warsztaty dla chóru oraz uroczysty koncert w trakcie którego zaprezentowanie zostaną zwycięskie kompozycje oraz wręczone zostaną nagrody dla autorów najlepszych kompozycji.

Realizacja unikalnego zadania promującego polską kulturę ludową przyczyni się niewątpliwie do promowanie postaw patriotycznych i kształtowania świadomego własnej tożsamości obywatela. Koncert zostanie nagrany, opracowane zostanie wydanie nutowe kompozycji - wszystko to pełnić będzie dodatkowo rolę edukacyjną i inspirującą dla kolejnych pokoleń.

Wysokość otrzymanego dofinansowania 31 000 PLN

Zapraszamy do śledzenia kanałów informacyjnych Limanowskiego Domu Kultury: www.ldk.limanowa.pl jak i profilu FB, gdzie znajdą Państwo informacje o działaniach realizowanych w ramach w/w projektu.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura - Interwencje. Edycja 2022

Zdjęcie pobrano ze strony: https://pl.freepik.com

udostępnij
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in