Czwartek, 19 maja
Iwo, Piotr, Mikołaj, Celestyna, Urban, Iwona

AZBEST – odbiór i unieszkodliwianie

03.07.2012 00:00:00 UGLimanowa 3649

Począwszy od 2009 roku Gmina Limanowa uczestniczy w programie „Oczyszczania kraju z azbestu„ w ramach którego zostało do dnia dzisiejszego odebrane od mieszkańców i unieszkodliwione około 890 ton wyrobów zawierających azbest – są to głownie pokrycia dachowe.
Zadanie to finansowane jest ze środków budżetu Gminy Limanowa (około 80 %) i dotacji Starosty Limanowskiego – ok. 20 % udziału.
Każdy z mieszkańców naszej gminy, który planuję przystąpić do zmiany pokrycia dachu z „eternitu” na inne pokrycie powinien w terminie 30 dni przed przystąpieniem do prac dokonać „zgłoszenia zamiaru przystąpienia do prac remontowych” w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Limanowej te. 18) 3337-870.
Zdjęty z dachu materiał należy złożyć na nieprzemakalnym tworzywie np. folia w miejscu umożliwiającym dojazd samochodu ciężarowego w obrębie swojej posesji.
Następnie aby wyroby azbestowe zostały odebrane i unieszkodliwione na koszt gminy Limanowa należy fakt zmiany pokrycia dachu zgłosić osobiście lub telefonicznie w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Limanowa – parter pokój Nr 25 tel. 18/ 3372-045 podając następujące dane: imię i nazwisko właściciela posesji na której złożono materiał, adres, nr telefonu, rodzaj – eternit falisty lub płaski, ilość metrów kwadratowych zdjętego pokrycia.
Wywóz eternitu odbywa się jeden lub dwa razy w roku – maj czerwiec i październik (w zależności od ilości zgłoszeń).
Obecnie na terenie naszej gminy przeprowadzana jest przez uprawnionych ankieterów inwentaryzacja pokryć dachowych której celem jest określenie ilości wyrobów zawierających azbest, zadanie to także jest prowadzone w ramach programu „Oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009 – 2032”. Zadanie to uzyskało 80 % dofinansowanie ze środków Ministerstwa Gospodarki.

udostępnij
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in